bild
Serie

Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper

Bjuråkers kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11695 – 1737Band i kapsel
Kyrkokladd
Lev 81/1968

Anm.:
Med särskilda räkenskaper
och anteckningar för inköp av inventarier till och underhåll
av kyrkan

Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1695-1737
(håvpenningar och särskilt utlysta kollekter),
Vin (sädes) räkenskaper 1695-1736
 
21737 – 1755Band i kapsel
Kyrkokladd
Lev 81/1968

Anm.:
Med särskilda räkenskaper
för inköp av inventarier till och unerhåll av kyrkan 1737-1755 samt skuldbok 1741-1743, 1750-1752 (den senare i samband med kyrkobyggandet)

Inneh. även:
Kungl. Maj:ts resolution på prästerskapets besvär från Uppsala ärkestift ang avgifter
till kyrkorna 1720, brev 1737 ang kyrkodisciplin
Kollekträkenskaper 1737-1755
Lasarettsräkenskaper u å
Vin (sädes) räkenskaper 1738-1755
 
31755 – 1801Band i kapsel
Lev 81/1968

Anm.:
Lucka i utgiftsspecialen för tiden 1785-05-01--1787-04-30

Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1755-1801
Vinpenningar 1755-1801
 
41756 – 1786Band i kapsel
Inkomstkladd
Lev 81/1968

Anm.:
Med anteckning om lån av
Kungl. förordningar 1791
Anteckning av oviss syftning 1791

Inneh. även:
Kollekträkenskaper (håvpenningar)
1756-1786
Anteckningar om gåvor till de fattiga och lasarettet 1756-1786
 
51786 – 1801Band i kapsel
Kyrkokladd
Lev 81/1968

Inneh. även:
Anteckningar om gåvor till de fattiga 1786-1801
Kollekträkenskaper (håvpenningar)
1786-1801
Vinsädesräkenskaper 1786-1801.
 
61801 – 1813Band i kapsel
Lev 81/1968

Inneh. även:
Inkomstspecial för fattigkassan
1801-1813
Utgiftsspecial 1802-1813
Skuldbok 1813
Kollekträkenskaper och
vinpenningar 1801-1813
 
71801 – 1859Inb
Lev 81/1968

Inneh. även:
Kollekträkenskaper och vinpenningar 1801-1859
 
81813 – 1830Inb
Lev 81/1968

Anm.: Med skuldbok 1813.

Inneh. även:
Special för fattigkassan 1813-1830, dess skuldbok 1813, 1829
Kollekträkenskaper och Vinpenningar 1813-1830
 
91830 – 1874Band i kapsel
Lev 81/1968

Anm.:
Med skuldbok 1830-1874 spr
år och särskilda konton för kostnader vid kyrktakets och klockstapelns tjärstrykning 1831-1832 samt inkomster av försåld tjära och försålda fönster 1861-1865

Inneh. även:
Special för fattigkassan 1830-1848, 1862-1863, dess skuldbok 1830-1847
(lucka 1844-1845)
Kollekträkenskaper
Vin (sädes)- räkenskaper 1830-1874
 
101754 – 1880Kapsel
(1754) 1837-1880 u å spr år
Specialräkenskaper (kladd)
Lev 97/1972

Inneh. även:
Fattigvårdsstyrelsens handlingar
1835-1863 spr år
Huvudräkenskaper för fattigkassan
1850-1856, 1860
Verifikationer till fattigräkenskaperna 1830-1883 spr år
Lasarettsmedelsräkenskaper
1855-1863 spr år
Inspektions- och inventerings- protokoll 1793, 1902, 1904, 1905
Handlingar ang brandförsäkring av kyrkan m m 1837-1918 spr år
Bänkdelningslängder 1815-1879 spr år
Domboksutdrag m m ang kyrklig jord 1843-1928 spr år
 
111875 – 1899Band i kapsel
Lev 97/1972

Anm.:
Med skuldbok 1875-1898 och särskilda konton för kyrkogården 1889-1892
Gravavgifter 1893-1899 "Nykyrkobyggnadsmedel" 1875-1885

Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1875-1899
Lasarettsmedelsräkenskaper
1853-1865
Vin (sädes)-räkenskaper 1875-1895