bild
Karta/ritning

Utdrag af Kartan öfver Tvistemarken emillan Gefleborgs och Vesternorrlands Höfdingedömen jämte den af Läne-Gränse Rätten fastde Läne Gräns. Uppmätt år 1799 Af Ol Abr Burman, D E Ångman. Copierad år 1830 Af J A Albin.


Kopia