bild
Serie

Kartor och ritningar

By kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Kartor / ritningar (83 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001[By kyrka. Fasad- och planritning. Möjligen förslag till ny kyrka 1793.]1793?Ritningen är odaterad. 
0001:00002Karta öfver de inom Wathebogränden liggande Kyrkoherde Bostället i By tillhörige ängarne Blidbo och Ånan Författad År 1847 af Hjalmar Bellander.1847 
0001:00003Charta Öfver hvad af Gnöthe och Klåckarviken hörer til Pastors och Cappellans Boställena uti By Socken Näsgårds Län och Stora Kopparbergs Höfdingedöme; Författad År 1800 af Carl Porath Carlsson genom A: Sahlin.1800Kartan är fastställd vid Folkare härads laga ting den 12 oktober 1801. 
0002:00001Charta öfver de yttre råskillnaderne kring skogen By sockens Kyrkoherde Bord, Fahlu HöfdingeDöme och Näsgårds Län; Dels copierade af 1805 Års Charta öfver Råsse By, dels mätt år 1815 af. P. Nyrén.1815 
0003:00001Karta öfver By pastors- och komministers-boställens ängar vid Näckenbäcksviken och Notudden i By socken af Stora Kopparbergs.1860 
0003:00002Karta öfver By sockens pastors-boställes slogteg å heränget i Stora Kopparbergs län och By socken.1852 – 1855 
0003:00003Karta öfver rågränsorne omkring präst och kappelansgårdanes inägor uti By socken och Stora Kopparbergs län.1858 – 1872 
0003:00004By prostgård.1870-11-28 
0003:00005Karta öfver Hemskogen till By sockens kyrkoherdeboställe uti Folkare härad och St. Kopparbergs län, kopierad efter P. Nyréns karta af år 1815 med nödiga ändringar vid interims hushållningsplans upprättande år 1889. Kyrkåsen. Transporterad efter förste lan1815 – 1889Kartan är i två delar. 
0003:00006Invändig dekorering af By kyrka.1895 
0003:00007By kyrka. Tvärsection.1895-04 
0003:00008Karta öfver ägoutbyte mellan By komministerboställe och Byås No 1, Litt. Aa i By socken och Kopparbergs län.1906 
0003:00009Karta öfver ägoutbyte mellan By sockens komministerboställe och hemmanet No 7 Litt.G i Kyrkbyns, Norrbyns och Vestanbäcks skifteslag, By socken och Kopparbergs län.1905 
0003:00010Skogskarta öfver By kyrkoherdeboställe i By socken, Kopparbergs län och revir, med ledning af förefintlig karta.1911 – 1912 
0003:00011Ritning till kapell vid Hornsberg Kopparbergs län.1906-02 
0004:00001[Ritning till dopfat för By kyrka]. 
0004:00002Gravkarta över nya kyrkogården i By församling.1966 
0004:00003[Gravkarta över nya kyrkogården i By församling].1966? 
0004:00004Gravkarta över nya kyrkogården i By församling.1966 
0004:00005[Gravkarta över nya kyrkogården i By församling].1966? 
0005:00001[Ritning till dopfat för By kyrka]. 
0005:00002-00003Prestgårdsbyggnad i Horndal. By församling.1913 
0005:00004Karta över utmarken till By kyrkoherdeboställe i Folkare härad av Kopparbergs län.1928 
0005:00005Karta över den mark av 1 1/4 mtl. krono prostgården No1 By socken, Kopparbergs län som enligt synerättens utslag den 2 sept. 1918 upplåtits såsom prästgård för kyrkoherden i By pastorat.1920 
0005:00006Plan över planerad flyttning av högspänningsledn. från skoltomten i By kyrkby. 
0005:00007-00014By kyrka i Dalarna. Restaureringsförslag.1933-06 
0005:00015Förslag till ändring av norra och södra ingångsportarna i By kyrka enligt Kungl. byggnadsstyrelsens förslag av den 27 juli 1934.1934 
0006:00001-00003By kyrka, Dalarna. Uppmätning.1947-08 
0006:00004-00005By kyrka, Dalarna. Restaureringsförslag. Alt.1.1948-08 
0006:00006-00007By kyrka, Dalarna. Restaureringsförslag. Alt.1.1948-08 
0006:00008-00010By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. Alt.2.1948-08 
0006:00011By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. Alt2.1948-08 
0006:00012Förslag till minnestavla i By kyrka.1951-04-05 
0006:00013-00014By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag.1953-09 
0006:00015-00016By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. [Nya vapenhuset; nya vapenhuset med placering av järnhällarna].1953-09 
0007:00001Karta över åkerjorden till By kyrkoherdeboställe i By socken Kopparbergs län.1954 
0007:00002Karta över åkerjorden till By kyrkoherdeboställe i By socken Kopparbergs län.1954 
0007:00003-00023By kyrka Dalarna. Restaureringsförslag. [Plan; nya bänkgavlar, dörrar och bänkskärmar; ny sakristiingång med trappa; uppmätning av nuvarande altare och altarskåpspostament; sakristian; nya trappan till läktaren; dörrar; foder, golvsocklar, taklister; ante1958-07 – 1959-04-26 
0008:00001-00022By kyrka, Dalarna. Restaureringsförslag. [Trappsteg till koret; träpodium för dopfunten; vapenhusets golv; ny ritning till dörr litt. f; kapphylla vid brudkammaren; lykta för vapenhuset; 3 st infällda kasetter i taket under läktaren; bänkar för de båda fr1959-01 – 1959-11-16 
0009:00001Beskrifning till kartan öfver By sockens pastors och komministers-boställens äng vid Näckenbäck i By sn af Stora Kopparbergs län. 
0009:00002Beskrifning öfver By sockens pastorsboställes slogteg i heränget.1853 – 1854 
0010:00001Ritning till bänkar i By kyrka. Westmanlands län.1893-10 
0010:00002Ritning till invändig förändring af By kyrka.1893-10 
0010:00003Invändig dekorering af By kyrka.1895 
0010:00004[Ritning till dopfat för By kyrka]. 
0010:00005Förslag till omläggning jämte gravindelning av By kyrkogård.1927-02 
0010:00006Förslag till omläggning jämte gravindelning av By kyrkogård.1927-02 
0010:00007Karta över By kyrkogård. Förslag till delvis omläggning, gravindelning och plantering. 1931-04 
0011:00001Förslag till placering av förrådsbyggnad vid kyrkogården i By kyrka. 
0011:00002Förslag till förrådsbyggnad vid By församlings kyrkogårdar.1965-03-17 
0011:00003Förslag till förrådsbyggnader å By församlings kyrkogårdar.1965-05-12 
0011:00004Förslag till förrådsbyggnader å By församlings kyrkogårdar.1965-05-12 
0011:00005Förslag på om och tillbyggnad.1979-11-29 
0011:00006[By kyrkogård].1927-02 
0011:00007Gravkarta över By gamla kyrkogård.1968 
0011:00008-00009Gravkarta över By gamla kyrkogård.1968 
0011:00010Gravkarta över By gamla kyrkogård.1968 
0011:00011Gravkarta över By gamla kyrkogård.1968 
0011:00012Översiktskarta g:a kyrkogården. Nya kyrkogården. Placering av minneslund alt. 1a,1b,2,3.  
0011:00013By kyrkogård. Situationsplan minneslund.1989-11-21 
0011:00014[By gamla kyrkogård minneslund]. 
0011:00015By gamla kyrkogård. Skiss förslag till minneslund alt. 1a,1b.1983-09-05 
0011:00016By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 2.1983-09-05 
0011:00017By nya kyrkogård. Skiss-förslag till minneslund alt. 3.1983-09-05 
0012:00001Avesta stad. Förslag till strandskyddsområden.1967-11Tillhör länsstyrelsens i Kopparbergs län beslut den 19/6 1968. 
0013:00001By Kyrkby. Skiss till Pumphus av trä på sockel av beton. 
0013:00002[Perspektivritning av pumphus]. 
0013:00003By Kyrka. Ändring av materialbod till Bårhus.1931 
0013:00004-00006By Kyrka. Materialbodens ändring till Bårhus [sektioner, fasad, plan].1931 
0013:00007Korset å taket. Detalj av inre taklisten [bårhus].1931? 
0013:00008By Kyrkby. Skiss för tillbyggnad av bårhuset upprättad av arkitekt Harald Wadsjö.1931-05 
0013:00009Norra Kvarteret N:o 2. 
0014:00001[Skiss till brunna på Horndals kyrkogård]. 
0014:00002Brunnsbasäng å Horndals kyrkogård.1929-05-21 
0014:00003Förslag till vattenbehållare (spegeldam) å Horndals kyrkogård.1930-07 
0014:00004Förslag till terassanläggning med familjegravar å Horndals kyrkogård.1930-07 
0014:00005Profiler av terassen vid Horndals kyrkogård.1930-07 
0014:00006Horndals kyrkogård. 
0014:00007Förslag till gravindelning å västra området å Hor[n]dals kyrkogård. Förslag I.1933-12 
0014:00008Förslag till indelning av familjegravar å översta västra området på Horndals kyrkogård. Förslag II.1933-12? 
0014:00009Förslag till gravindelning å västra området å Hor[n]dals kyrkogård. Förslag III.1933-12 
0014:00010-00014Ny kyrkogård i Horndal [Arbetsritning; Planteringsritning; Mur].1956-06-09 – 1967-07-01 
0015:00001Ny kyrkogård i Horndal/Kyrkogård i Horndal. Situationsplan.1954-11-26 – 1955-10-18