Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner m.m.

Rogsta kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1602 – 1790Skrivelser och resolutioner
Se O II: 1
 
11610 – 1751Kapsel
Skrivelser från Kungl. Maj:t och
Domkapitlet
Lev. 65/1968
Anm.:" Copiebok för Consistorie mem. 1720-1751".
 
21720 – 1805Kapsel
Resolutioner och domboksutdrag
Lev. 65/1968
 
- [H0002]1751 – 1767Skrivelser från domkapitlet,
Cleri comitialis, kontraktsprosten m.fl. Se K I: 1
(med närmare specifikation där)
 
31765 – 1843Inb.
Skrivelser och utslag
Lev. 65/1968
Anm.: Med register.
Inneh. även:
Handlingar ang. prästval 1745-1832 (omf.past.), handlingar
ang. kyrka, prästbord o.d. 1749-1852.
 
41806 – 1861Kapsel
Skrivelser och utslag
Lev. 65/1968
 
51811 – 1900Inb.
Skrivelser och utslag
Lev. 2/1974
Anm.: Med register.
 
61819 – 1901Skrivelser och utslag
Lev. 2/1974
Anm.: Med register.
Inneh. även:
Handlingar rör kyrka, prästbord m.m. 1823-1901
Handlingar rör. kollekt- o. stamboksmedel 1831-1836
Handlingar rör prästval 1845-1897
Handlingar rör skola 1855-1881
Inventeringsprotokoll 1880-1898.
 
- [H0003]1865 – 1870Diverse kungörelser
Se O II: 3