Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Bergsjö kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1481 – 1864Series pastorum
Se C: 2
 
11630 – 1873Inb
Strödda handlingar

Anm.:
Gammalt signum O: 3

Inneh. även:
Sockenstämmans protokoll 1802-1847
Kung. brev i avskrift 1682-1859
 
21682 – 1865Kapsel
Lev 11/1975
Anm.: Register i volymen

Inneh. bl.a:
Extrakt av indelningsverket 1682
Soldatkontrakt 1810-1863
Handlingar ang vägar 1764-1865
Handlingar ang sockenskrivare- gården 1860
Handlingar ang länsmansgården 1864,1865

Inneh. även:
Sockennämndsprotokoll 1860-1862
Synehandlingar 1845-1858
Handlingar ang skogsransakning
1736
Uddemantalsräkenskaper 1786-1860
 
- [H0002]1709 – 1752"Märkliga händelser"
Se C: 2
 
- [H0003]1805 – 1872Strödda handlingar
Se C: 1
 
31840 – 1900Kapsel
Roteringeringshandlingar mm
Lev 75/1973

Anm.: Med soldatlegokontrakt
1858-1900

Inneh. även:
Bänkdelningslängd (manssidan)
1805
Räkenskaper för sockenmagasinet
1822-1824
Uppbördslängd för riksdagsmanna- arvode och sockenjämnadsmedel 1823
Uppbördslängd över sockenjäm- nadsmedel 1846-1855
Diverse roteringsräkenskaper
1887,1893, 1905-1906
Diverse kommunala räkenskaper 1887
 
- [H0004]1846Handlingar ang den Erik Janssonska sekterismen
Se N III: 1
 
41849 – 1858Kapsel
1849,1850,1858
Strödda handlingar
Lev 54/1951

Inneh. bl.a:
Inventarieförteckning 1849
Två avskrifter av skrivelser från
Uppsala domkapitel ang kyrkoräkenskapsredovisning 1850
PM 1850
Förteckning på lysningssedlar 1858
Bilaga till sockenstämmoprotokoll
1854,1855
 
51850Kapsel
Predikohandlingar 1850-talet
Lev 11/1975
 
- [H0005]1863Kommunalstämmans protokoll
Se K I: 2
 
- [H0006]1880Jordebok
Se N III: 1
 
- [H0007]1881 – 1902Soldaters avskedspass och pensionsbrev
Se N III: 1