bild
Serie

Övriga handlingar rörande försvaret och krigsmakten

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar av vari-
erande innehåll rörande försvaret och krigsmakten för åren 1638-1849.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-25 lev. ????

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11638 – 1679Urkunder angående Hälsinge rege- mente 1638-1641 samt kopiebok
över militära donatorier i Södra Hälsinglands fögderi för åren 1647-1679. Volym samt häfte i arkivkartong.
 
21681 – 1686Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Räkningar över båtsmanspenningarna. 
31734 – 1763Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Förslag rörande det pommerska fälttåget samt amiralitetsförslag. 
41700Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 1700 års brev angående försvarsverket vid norska gränsen. 
51715 – 1740Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Räkningar för Hälsinge regementes förplägnad i Gävle 1715, samt provianteringshand- lingar för åren 1743-1747. 
61716 – 1717Handlingar rörande påbjuden gärd till Jämtlands magasin. 
71716 – 1718Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Handlingar angående magasinsgärd och förslor. 
81724 – 1732Förslag över förrådskassemedlen. 
91733 – 1738Förslag över förrådskassemedlen. 
101739 – 1743Förslag över förrådskassemedlen. 
111744 – 1748Förslag över förrådskassemedlen. 
121734 – 1790Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Räkningar rörande båtsmansvakans- samt båtsmans- förrådskassemedlen. 
131735 – 1753Generalkrigsförrådskassans förslag respektive räkningar för åren 1735 samt 1749-1753. 
141753 – 1762Generalkrigsförrådskassans förslag respektive räkningar. 
151763 – 1775Generalkrigsförrådskassans förslag respektive räkningar. 
161743 – 1745Provianteringshandlingar samt auktionsprotokoll. 
171741 – 1743Handlingar rörande transporter av krigsfolk och proviant. 
181741 – 1790Fuktskadad. Handlingar av varier- ande slag såsom kontrakt för
fartygsfrakt; korrespondens m.m. Dessa handlingar berör 1741-1743 samt 1788-1790 års krig mot Ryssland.
 
191743 – 1745Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av varierande slag såsom continuationer och
förslagsräkningar.
 
201751 – 1797Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller summariska räkningar över båts- mans vakansmedel för åren 1751, 1761-1763 samt 1776-1797; koncept över 1730-1739 års General krigs- förrådskassamedel. En volym samt häften i arkivkartong. 
211808 – 1809Innehåller handlingar rörande lantvärnsmanskapet av varierande slag såsom namnrullor, förteck-
ningar, korrespondens m.m.
 
221809Avser månadsvisa inventarieräk- ningar med bilagor för Gävle
fältproviantmagasin.
 
231809Avser månadsvisa inventarieräk- ningar med bilagor för Gävle fältproviantmagasin. 
241809Fuktskadad. Landtränteriets redogörelse för ankomna medel till krigsutgifters bestridande.
Volymen inbunden.
 
251815 – 1849Landskontorets mötespassevolans- avgiftsräkningar för åren 1815- 1831 samt 1846-1849.

Serien upphör.