Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Trosa stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (51 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Charta Öfver Utbrytningen af Kyrkoåkern Uti den Så kallade Genskärs Täppan i Trosa Stad Belägen författad År 1799 af Nils Wahlström1799 
0002:00001-00002Trosa Stadskyrka [Uppmätning av läktare med orgel, förslag till ny orgelfasad]1966-04 
0002:00003-00004Trosa Kyrka. Orgel. [Fasader, planer]1968-11-01Ytterligare framställningsteknik: pastell, blyerts 
0002:00005Trosa Stads församling kyrka. [Belysningsanläggning för botten-, läktare- och vindsplan]1981-04-21 
0002:00006-00009Trosa Stads församlings kyrka. [Elvärme-, värmekabel-, teleteknisk- och larmanläggning för botten- och läktarplan samt sektion]1981-04-21 
0003:00001Karta öfver Trosa stads Kyrkogård; upprättad 1885 af Svante Thurman Stadsingenjör1885Ytterligare framställningsteknik: tusch, akvarell 
0003:00002Förslag till urngravar vid Trosa Stads Nya Kyrkogård1967-11-29 
0003:00003Förslag till gravkarta över Trosa Stads Nya Kyrkogård1967-11-29Ytterligare framställningsteknik: blyerts, kulspetspenna 
0003:00004Gravkarta över Trosa stads gamla kyrkogård1970-10-01 
0004:00001Principritning avseende gravtyper 
0004:00002Förslag till utvidgning och ändring av stadsplan för Trosa kv Björkbacken, Kvarnvingen, Strömmen mfl. inom Trosa fast. reg. omr, Nyköpings kommun.1977 tidigastYtterligare framställningsteknik: akvarell, tusch 
0004:00003[Trosa stads kyrkogård] 
0004:00004Trosa stadsförsamling. Trosa kyrkogård. [Uppskattning av befintlig vegetation]1978-09-21 
0004:00005-00008Trosa stadsförsamling. Trosa kyrkogård. [Skissförslag till gravplatser etapp I - IV]1978-09-21Ytterligare framställningsteknik: tusch, pastell 
0004:00009Trosa stadsförsamling. Trosa kyrkogård. [Förslag till etapp I] 
0004:00010-00013Nyköpings kommun. Trosa kyrkogård. [Förslag till utvidgning alt 1 och alt 2]1982-02-01Ytterligare framställningsteknik: akvarell 
0004:00014-00015Trosa kyrkogård. [Gravkarta över nya kyrkogården]1985-11 
0004:00016Trosa kyrkogård. [Befintlig situation, utredningsområden]1993-06-15Ytterligare framställningsteknik: pastell 
0004:00017-00020Trosa kyrkogård. [Illustrationsplan alt a och alt b]1993-06-15Ytterligare framställningsteknik: pastell 
0005:00001Nya kyrkogården Trosa [Kapell, personalutrymmen m.m., situationsplan]1991-03-22 
0005:00002Trosa nya kyrkogård [Situationsplan för personal- och ekonomibyggnad]1992-11-09 
0005:00003-00004Trosa nya kyrkogård [Mått, höjd- och ytskiktsritning samt geoteknik och normal sektion för personal- och ekonomibyggnad]1992-11-09 
0005:00005-00006Trosa nya kyrkogård [Planer, sektioner för personal- och ekonomibyggnader, samt fasader]1992-11-09 
0005:00007-00010Trosa nya kyrkogård [Grundplan, bjälklag över källare, takplan samt sektioner för personal- och ekonomibyggnad]1992-11-09 
0006:00001-00002Trosa nya kyrkogård [Kraft och kanalisation för personal- och ekonomibyggnadens suterrängplan och entréplan]1992-11-09 
0006:00003-00004Trosa nya kyrkogård [Belysning för personal- och ekonomibyggnadens suterräng- och entréplan]1992-11-09 
0006:00005-00006Trosa nya kyrkogård [Tele för personal- och ekonomibyggnadens suterräng- och entréplan]1992-11-09 
0006:00007-00008Trosa nya kyrkogård [VVS för personal- och ekonomibyggnadens suterräng- och entréplan]1992-11-10 
0007:00001Trosa nya kyrkogård [Ritningsförteckning över personal- och ekonomibyggnad]1994-02-11 
0007:00002Trosa nya kyrkogård [Situationsplan för personal- och ekonomibyggnad]1994-02-11 
0007:00003-00004Trosa nya kyrkogård [Kraft och belysning, tele för personalbyggnad]1994-02-11 
0007:00005Trosa nya kyrkogård [Kraft, belysning och tele för ekonomibyggnad]1994-02-11Ytterligare framställningsteknik: pastell 
0007:00006-00007Trosa nya kyrkogård [Planer, sektion och principflödesschema för värme och sanitet i personal- och ekonomibyggnad]1994-02-11Ytterligare framställningsteknik: tryck 
0007:00008Trosa nya kyrkogård [Situationsplan för vvs, kulvert i personal- och ekonomibyggnad]1994-02-11 
0007:00009Trosa nya kyrkogård [Plan för golvvärme i ekonomibyggnad]1994-02-11Ytterligare framställningsteknik: tryck 
0007:00010-00011Trosa nya kyrkogård [Planer och sektioner för luftbehandling i personal- och ekonomibyggnad]1994-02-11Ytterligare framställningsteknik: tryck 
0007:00012-00015Trosa nya kyrkogård [Planer, sektion och flödesschema för värme och sanitet, situationsplan för vvs, kulvert, samt plan för golvvärme i personal- och ekonomibyggnad]1994-02-11 
0008:00001Trosa Kyrkogård [Ytskikts-, planterings- och utrustningsplan]1999-06-09 
0008:00002-00005Trosa Kyrkogård [Damm, ränndal, sittplats, vattenränna, bäckfåra, samt VA-plan]1999-06-09 
0009:00001-00002Källarplan, våningsplan] 
0009:00003-00006[Fasader mot norr, söder, öster och väster] 
0009:00007-00009[Sektion, takplan samt situationsplan] 
0009:00010-00012[Fasader mot kyrkan, Trosa samt Smäckbrogatan] 
0009:00013-00015[Sektion och planritningar] 
0009:00016Nya församlingshemmet, Trosa. [Perspektiv av kök] 
0009:00017Nya församlingshemmet, Trosa. [Kök]1973-09-15 
0009:00018Församlingshem, Trosa. [Förslag till planering av tomt] 
0010:00001Karta öfver staden Trosa med dertill lydande egor på försnataltande af Commitéen för undersökning af grunderna till Städernas beskattning, efter vederbörligt förordnande, upprättad år 1857 af Gustaf Liunggren.1857Ytterligare framställningsteknik: akvarell, tryck 
0010:00002Karta öfver Kyrkoherdebostället Tomta och Bråta inom Wagnhärads socken, Hölebo härad och Nyköpings län Afrösningsjorden efter af Aug Welkeruitz år 1839 upprättad karta åkerjorden uppmätt år 1884 av Svante Thurman kommissionslandtmätare1884Ytterligare framställningsteknik: akvarell 
0010:00003Kopia av Karta över stadsägorna nr 22, 196 och 198 i staden Trosa; upprättad åren 1957-59 vid ägoutbytesförrättning, genom nymätning beträffande nr 196 och 198 samt genom kopiering av stg. nr. 22 från år 1936 upprättad tomtkarta av: Hjalmar Österberg dist 
0010:00004Fastighetsreglering berörande Trosa 10:1, 10:16, 10:17, 10:18 och 10:19.1985-07-12