bild
Serie

Markegångstaxor med markegångshandlingar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/G III e
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zYiBTaOj1w1Q9XCilD7Tc7
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser markegångstaxor samt underlag till dessa för åren 1697-1954. Underlaget till markegångstaxorna består främst av inkomna markegångsattester med uppgifter om priser på olika varor i länets större orter samt protokoll från sammanträden hållna för upprättande av respek- tive års markegångstaxa.
I serien förekommer även spora- diskt markegångstaxor från övriga län i Sverige samt den svenska delen av Finland.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-10 lev. ??, vol.
11-12 lev. 1943-03-10, vol. 13-
16 lev. 102a/1974, vol. 17-19 lev. 76/1984.