bild
Serie

Markegångstaxor med markegångshandlingar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser markegångstaxor samt underlag till dessa för åren 1697-1954. Underlaget till markegångstaxorna består främst av inkomna markegångsattester med uppgifter om priser på olika varor i länets större orter samt protokoll från sammanträden hållna för upprättande av respek- tive års markegångstaxa.
I serien förekommer även spora- diskt markegångstaxor från övriga län i Sverige samt den svenska delen av Finland.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-10 lev. ??, vol.
11-12 lev. 1943-03-10, vol. 13-
16 lev. 102a/1974, vol. 17-19 lev. 76/1984.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11697 – 1707Fuktskadad. Kapsel. 
21697 – 1725Fuktskadad. Innehåller handlingar för åren 1697, 1707-1708 samt 1711-1725. 
31722 – 1840Inbunden volym med markegångs-
taxor.
 
41726 – 1741 
51743 – 1767Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar för åren 1743-1744 samt 1765-1767. Kapsel. 
61748 – 1760 
71761 – 1780Åren 1765-1767 ingår i G III e:5. 
81781 – 1790 
91791 – 1810 
101811 – 1830 
111831 – 1838 
121839 – 1843 
131844 – 1863 
141864 – 1875 
151876 – 1888 
161876 – 1899 
171900 – 1919 
181920 – 1933 
191934 – 1954