Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar - kyrkogården

Bureå kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11918 – 1971Ursprungsritning över gravkapellet (16 st), 1918-1919.
Karta över kyrkogården (5 st), 1919-1958.
Förslag till utvidgning av kyrkogården (2 st), 1941-1971.
Plan över kyrkogården (10 st), 1950-1969.
Ritning över ombyggnad av gravkapellet (6 st), 1963-1971.
 
-[0001]1951Förslag till utvidgning av kyrkogården (3 st) rullade, ingår i volym O VI d:2 
21965 – 1993Förslag till utvidgning av kyrkogården (3 st), 1965-1969.
Ritningar över färgsättning av interiör i gravkapellet (2 st), 1967.
Skisser på utvidgning mot öster (4 st), 1971-1979.
Ritning över gravkapellets tillbyggnad (2 st), 1971-1990.
Belysningsschema (2 st), odat.
Ritningar över kyrkogården elledningar, avlopp, dränering, allmänna gravar (18 st), 1971-1993.
Ritning över personalbod och kallförråd (3 st), 1978.
 
-[0002]1965 – 1969Urngravskvarter (2 st) rullade, ingår i volym O VI d:2.