Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar - kyrkogården

Bureå kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11918 – 1971Ursprungsritning över gravkapellet (16 st), 1918-1919.
Karta över kyrkogården (5 st), 1919-1958.
Förslag till utvidgning av kyrkogården (2 st), 1941-1971.
Plan över kyrkogården (10 st), 1950-1969.
Ritning över ombyggnad av gravkapellet (6 st), 1963-1971.
 
-[0001]1951Förslag till utvidgning av kyrkogården (3 st) rullade, ingår i volym O VI d:2 
21965 – 1993Förslag till utvidgning av kyrkogården (3 st), 1965-1969.
Ritningar över färgsättning av interiör i gravkapellet (2 st), 1967.
Skisser på utvidgning mot öster (4 st), 1971-1979.
Ritning över gravkapellets tillbyggnad (2 st), 1971-1990.
Belysningsschema (2 st), odat.
Ritningar över kyrkogården elledningar, avlopp, dränering, allmänna gravar (18 st), 1971-1993.
Ritning över personalbod och kallförråd (3 st), 1978.
 
-[0002]1965 – 1969Urngravskvarter (2 st) rullade, ingår i volym O VI d:2.