bild
Serie

Handlingar angående kyrkobetjäningen

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11855 – 1988Handl. ang. klockare-organist, kyrkomusikerbefattningen 1855.1967, instruktioner för kyrkomusiker, kyrkvaktmästare m.m. 1928, ringaretjänsten 1929-1939, diakonissetjänsten 1922-1988. 
21930 – 1988Handl. ang. kyrkvaktmästare, kyrkogårdsarbetare, säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, vaktmästare i församingshem, församlingsassistent, ungdomsledare 1971-1988, kyrkomusikertjänsten 1974-1988, personal på past.exp 1981-1987 samt semesterlistor. 
31934 – 1935Lönekort för personalen. 
41945 – 1991Handl. ang. pastors semester och ledighet. Handl. ang. kyrkomusiker, kyrkvaktmästarna, diakon, församlingsassistent samt säsongsanställda kyrkogårdsarbetare. 
51963 – 1970Lönekort för personalen. Lucka 1968-1969 
61864 – 1954Inb. Tingspredikoturer inom Älvdals härads övre tingslag. 
71971 – 1974Inb. Tingspredikoturer inom Älvdals härads övre tingslag. 
81975 – 1978Inb. Tingspredikoturer inom Älvdals härads övre tingslag. 
91979 – 1984Inb. Tingspredikoturer inom Älvdals härads övre tingslag. 
101984 – 1992Inb. Tingspredikoturer inom Älvdals härads övre tingslag. 
111981 – 1986Deklarationer, arbetsgivareuppgifter etc. 
121981 – 1982Löneuppgifter, anställningsbevis etc. 
131983 – 1984Löneuppgifter, anställningsbevis etc. 
141985 – 1986Löneuppgifter, anställningsbevis etc. 
151987 – 1988Löneuppgifter, anställningsbevis etc. 
161986 – 1990Arbetsgivaruppgifter, kontrolluppgifter etc. 
171989 – 1990Arbetsgivaruppgifter, kontrolluppgifter etc. 
181991 – 1994Arbetsgivaruppgifter, kontrolluppgifter etc. 
191991Löneunderlag. 
201991Löner. Saknas 2006. 
211992Löner. 
221992Löneunderlag. 
231993Löneunderlag. 
241993Löner. 
251994Löner. 
261994Löneunderlag. 
271995 – 1999Arbetgivaruppgifter, kontrolluppgifter etc. 
281995Löneunderlag. 
291995Löner. 
301996Löner. 
311996Löneunderlag. 
321997Löneunderlag. 
331997Löner. 
341998Löner. 
351998Löneunderlag. 
361999Löneunderlag. 
371999Löner.