bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial

Stävie kyrkoarkiv

Kungörelser 1970-1972 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsföreskrift RA-MS 1997:65.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13380/L I a/11732 – 1745Utdrag av Kungl. Maj:ts resolution å prästerskapets i Lunds stifts besvär 1732. Skrivelse till kyrkoinspektoren 1745. 
Se: SE/LLA/13380/L II a/11744Instruktion för klockarna i Lunds stift. 
Se: SE/LLA/13235/J/11940 – 1961