bild
Serie

Kassajournaler och övriga kassaräkenskaper

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser Landtränteriets kassajournaler (kassaböcker) för åren 1702-1713, 1720-1726, 1734- 1735, 1816-1826 samt för åren 1867-1908. För åren 1782-1810 finns dagjournaler med anteck- ningar över det kamerala året. Med uppgift om tidpunkt och plats för ting, uppbördsstämmor, auktioner m.m.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-8 lev. 1913, vol. 9-49 lev. 102a/1974.

 Volymer (54 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700 – 1708Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Volymen i kapsel. 
21702 – 1739Fuktskadade. Förvaras separat i rum 316. Landtränteriets kassa- bok 1702-1713, årliga kassain- venteringar åren 1702-1709, Hälsinge ordinarie inventarie regementskassa åren 1716-1719, kassakonto uppå det som till ränterivalvet in- och utleve- rerats åren 1729-1739.
För åren 1700-1708 finns ett alfabetiskt register över härads- skrivare, proviantmästare,
befallningsmän, häradsfogdar, landshövding m.fl.
Två volymer i kapsel.
 
- [K0001]1709 – 1719Saknas. 
31720 – 1726Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Kassabok. Volymen i arkivkartong. 
- [K0002]1727 – 1733Saknas. 
41734 – 1735Volymen uppdelad efter fögderier,
bergsbruk, städer och regementen.
Med register över kassörer, tull-
män, befallningsmän m.fl.
 
- [K0003]1736 – 1781Saknas. 
51782 – 1790Dagjournaler. Nio häften i arkiv- kartong. 
61791 – 1799Dagjournaler. Nio häften i arkiv- kartong. 
71800 – 1810Dagjournaler. Tio häften i arkiv- kartong. 
- [K0004]1811 – 1815Saknas. 
81816 – 1826Två volymer i kapsel. 
- [K0005]1827 – 1866Saknas. 
91867 
101868 
111869 
121870 
131871 
141872 
151873 
161874 
171875 
181876 
191877 
201878 
211879 
221880 
231881 
241882 – 1883 
251884 
261885 
271886 
281887 
291888 
301889 
311890 
321891 
331892 
341893 
351894 
361895 
371896 
381897 
391898 
401899 
411900 
421901 
431902 
441903 
451904 
461905 
471906 
481907 
491908