Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register och liggare

Lantmäteristyrelsen

 Serier (5 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
D1Liggare över olika bestämmelseområden1924 – 1945Serien i arkivkartong

.

Slutade föras 1945.
 
D2Sakregister över viktigare ärenden1859 – 1952Alfabetiskt och länsvis uppdelat

namnregister.
 
D3Utdrag av liggare rörande tomtbok1937 – 1947Serien i arkivkartong.

Utgöres av från länslantmäterikontoren insända utdrag enl § 37 Jordregisterförordningen.
 
D4Förteckningar över balanserande ärenden1951 – 1976Serien i arkivkartong. 
D5Register, lagtillämpning1921 – 1948Serien i arkivkartong.Benämns Palms register.