bild
Serie

Register över stiftelser

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser register över de i Gävleborgs län förekommande pensionsstiftelser samt övriga stiftelser med villkor för att erhålla bidrag. Serien fortsätter f r o m 1958 i Kameralsektionens arkiv, serie C I na. Serien i kapslar. Lev. 76/1984.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11930 – 1954Register över andra stiftelser än pensionstiftelser A-Ö. 
21930 – 1957Register över andra stiftelser än pensionsstiftelser A-Ö. 
31954 – 1958Register över pensionsstiftelser A-Ö. 
41955 – 1957Alfabetiskt register över pensionsstiftelser vilkas stadgar fastställts 1956-1957 samt 1955 års diarium över inkomna anmälningar om pensionsstiftelser.

Serien upphör.