Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrklig jord och kyrkobetjäning

Buttle kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23020/L I a/11700 – 1764Anteckningar om reparationer i kyrkan. 
Se: SE/ViLA/23087/M/11771 – 1848Handlingar rörande kyrklig jord. Luckor 1772-1773 och 1775-1847. 
11815 – 1980Förteckning över kyrkans ägor 1815. Handlingar rörande kyrkans restaurering 1882.
Handlingar rörande kyrkan 1925-1981. Även fotografier 1980-1981.
 
Se: SE/ViLA/23087/O II/21892 – 1985Skogsbruksplaner. 
Se: SE/ViLA/23087/O II/41893 – 1955Arrendekontrakt. 
Se: SE/ViLA/23087/O I/11894 – 1984Anbud å kyrkoreparationer 1937-1939. Gravbrev och donationer 1894-1984. Stämplingslängder 1944-1948. Diverse handlingar angående löneboställsförvaltningen 1938-1954. Avkastningsredovisningar å löneboställena 1941-1951. Skogsförvaltningshandlingar 1972. 
Se: SE/ViLA/23087/O II/31905 – 1992Ekonomiska syner 1905-1991, deklarationer 1911-1942, normalavkastningsuppskattningar 1933-1974 samt avkastningsredogörelser 1941-1951. 
Se: SE/ViLA/23087/O III/11915 – 1975Formulär rörande kyrkobetjäningen 1916. Redovisning för prästlönefonder m.m. 1940-1951. Avräkningslängder 1943-1975. Ekonomiska redovisningar 1952-1974. 
Se: SE/ViLA/23087/O II/51933 – 1972Handlingar rörande skogsförvaltning 1933-1972 och ängsvård 1938-1944. Stämplingslängder 1943-1970. 
Se: SE/ViLA/23087/O II/61955 – 1985Arrendekontrakt. 
Se: SE/ViLA/23020/R/11962Gravkarta. 
21969 – 1999Handlingar och ritningar rörande restaureringar av kyrkan 1988-1990 och 1994. Även handlingar rörande kyrkogården 1969-1999. 
3– 1999Gravbok.