Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för Blomsterfonden och Lutherhjälpen, verifikationer

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong Serien gallringsbar med
10 års frist med stöd av
RA:s gallringsbeslut 1988:19

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1966 – 1990Utgallrade 
- [K0002]1991Gallras 2002 
- [K0003]1992 – 1993Gallras 2004 
- [K0004]1994 – 1995Gallras 2006 
- [K0005]1996 – 1999Gallras 2010
Serien avslutad