Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Visitationsprotokoll

Söderhamns kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1690 – 1704Protokoll.
Anm: Omfattar åren 1690, 1699, 1701, 1704,
härav Biskopsvisitation 1690.
Se L I a: 1
 
11731 – 1919Protokoll Lev. 17/1971 Anm: Omfattar åren 1731, 1734, 1742, 1754, 1782, 1778, 1792, 1813, 1819, 1829, 1839, 1842, 1854, 1865,
1884, 1903, 1919, Härav Biskopsvisitationer 1754, 1813, 1842, 1884, 1903, 1919.
Innehåller även: Söderhamns stads kyrkas "sluträkning" 1721-1734.
Inventarieförteckningar 1690, 1795, 1808, 1809, 1819, 1829, 1831, 1851, 1865, 1881, 1883.
Inventarium perpetuum 1690-1730.
Ekonomisk besiktning 1824
Tariff utvisande beloppet av riksdagscontingenten och änkehjälpen å
ecklesiastika fastigheter i Östra prosteriet 1833-1854. Anm: Lucka 1838-1844.
Brevväxling om kyrkans skogar mellan Uppsala domkapitel och Söderhamns församling 1845.
Introduktioner av präster 1754, 1766, 1776, 1784, 1796, 1806, 1819, 1833.
Series Pastorum 1621-1847.
 
21869 – 1997Arkivkartong.
Förslag till reglemente för kapellpredikanten i Sandarne nybildade kapellag, 1869 samt visitationshandlingar med kungörelser och protokoll, 1919 - 1997 spridda år.
 
- [H0002]1872Ordning vid Biskops- och Prostvisitationer i Erkestiftet.
Se K V:3