Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kyrkorådets handlingar

Söderhamns kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (51 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11697 – 1814Lev 32/1965
Revisionsberättelser m.m.
Anm.: Förteckning över mottagare av fattigunderstöd 1697, revisionsberättelser
1714, 1793, 1796 och 1814 samt borgenshandlingar för klockaren 1794, 1799 och 1804.
 
21770 – 1800Lev 32/1965
Diverse handlingar, omkr. 1770 - 1800.
Anm.: Fuktskadade, får ej utlånas.
 
- [H0001]1841 – 19111841 - 1849, 1877 och 1911
Skrivelser till kyrkorådet.
Se K V: 2
 
31863 – 1914Protokollsutdrag och övriga handlingar angående bl a kostnadsförslag avseende restaureringsarbeten på kyrkan och utvidgning av kyrkogården samt register över kyrkorådsprotokoll, 1863 - 1878.
Häri även en ritning.
 
41883 – 1934Protokollsutdrag och övriga handlingar, 1925 - 1934 samt angående till kyrkorådet inkomna skrivelser, 1883 - 1933 spridda år (volym K III a:17 i tidigare förteckning).
Häri även ritningar.
 
51915 – 1924Handlingar angående bl a arbeten å kyrkogården samt handlingar angående byggandet av ett församlingshus i Stugsund. Häri även ritningar. 
61935 – 1995Register till kyrkorådets protokoll. 
71937 – 1943Handlingar angående bl a reparationer och ombyggnad av komministerboställena. Häri även ritningar. 
- [H0002]1944 – 1965För respektive år: se K III a: 8 - 14.
 
81966 – 1967Häri även ritningar. 
91968 
101969Häri även ritningar. 
111970 – 1971Häri även ritningar. 
121972Häri även en ritning. 
131973- - - 1973 - 06 - 25.
Häri även ritningar.
 
1419731973 - 09 - 03 - - - 1973 - 12 - 31.
 
151973 – 1999Förhandlingsprotokoll med bilagor. 
161974 
171975 
181976 
- [H0003]1977Lucka. 
201978Häri även kartor. 
211979 
221980- - - 1980 - 03 - 31.
 
2319801980 - 05 - 19 - - - 1980 - 12 - 31.
 
241981 
251982 
261983- - - 1983 - 06 - 02. 
2719831983 - 08 - 30 - - -1983 - 12 - 31. 
281984- - - 1984 - 05 - 07.
Häri även karta.
 
2919841984 - 06 - 18 - - - 1984 - 12 - 31.
Häri även karta
 
301985Häri även karta och ritning. 
311986 
321987Häri även ritningar. 
331988 
341988 – 1991Församlingskyrkorådets protokollsbilagor. 
351989Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor.
Häri även ritningar.
 
361989Beredskapsplan för Söderhamns pastorat. 
371990Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
381991Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
391992Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
401992 – 1994Församlingskyrkorådets protokollsbilagor. 
411993Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
421994Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
431995Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
441995 – 1996Församlingskyrkorådets protokollsbilagor. 
451996Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
461997Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
471997 – 1999Församlingskyrkorådets protokollsbilagor. 
481998Pastoratkyrkorådets protokollsbilagor. 
491999Kyrkonämndens (f.d. Pastoratkyrkorådets) protokollsbilagor.