Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Verksamhetsregister

Överkalix kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
- [H0001]ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.