bild
Karta/ritning

Förslag till stadsplan för Ektorp jämte delar av Strömbacken och såpkullen mm

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

Tub. 2 blad.