bild
Serie

Handlingar rörande bevillningen

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar av vari- erande slag rörande bevillningen
i Gävleborgs län under åren 1858-1917 såsom: förslag över fördelningen av bevillningspro-
centen för åren 1858-1883; sammandrag över bevillningen i Gävleborgs län.
Serien i arkivkartonger. Vol. 1-3 lev. 102a/1974.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11858 – 1867Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: förslag över
fördelningen av bevillningspro-
centen för åren 1858-1867; sammandrag över bevillningen på stads- respektive fögderinivå för åren 1858-1867; 1867 års förteckning över de vilka har inkomster över 400 Riksdaler men som ej äger jord eller hus.
 
21868 – 1883Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: fördelningen av bevillningsprocenten i Gävleborgs län för åren 1868-1883. Med sammandrag över bevillningen i länet på fögderi- respektive stadsnivå. 
31910 – 1917Innehåller räkningar över blanketter till kvittenser för
bevillning av utländska hand- lande och handelsexpediter i Gävleborgs län.

Serien upphör.