bild
Serie

Handlingar av främmande proveniens

Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11694 – 1889Arkivbox. Serafimerordensgillets och lasarettdirektionens handlingar främst rörande tomterna i7:e kvarteret Sjöbladh nr 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, samt delar av nr 24 jämte privata handlingar rörande samma tomter. Brandförsäkringsvärdering av en
tomt belägen på Smedjegatan, tillhörande tullinspektoren Joh. Ch. Albrecht, av år 1801; Styrelsen för slöjdskolan. Handlingar. 1862; Nämnden för söndagsskolan. Handlingar. 1863; Förteckning över avgifter betalda till Lunds stifts bibelsällskap 1873.
 
21902 – 1915Inbunden. Protokoll för Karlskrona folkskoleförenings resestipendiekassa. 
Se: SE/LLA/13201/K IV d/21904 – 1908Utförlig dagbok om skolans verksamhet.