bild
Serie

Obefintligregister

Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län

Inga obefintligförda under perioden 1947-1991 (t.o.m. 1991-06-30).

Serien avslutad.

Jämför serien A III.