Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Obefintligregister

Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län

Inga obefintligförda under perioden 1947-1991 (t.o.m. 1991-06-30).

Serien avslutad.

Jämför serien A III.