bild
Serie

Avgångsregister

Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien är gallrad.
Se serien A VI b.