Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

By kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11547 – 1736Kopiebok 1547, 1726-1736. Innehåller bl a ett kungabrev av år 1547. 
21572 – 1759Handlingar. Med register. Innehåller även inventarieförteckningar 1672-1703, handlingar angående prästgård 1572-1759, lönekonventioner av (1572), 1687. 
31832 – 1839Innehåller skattehandlingar m. m. 
41842 – 1905Spridda år. Kungörelser 1862-1881. Kungl Maj:t 1848-1905. Skrivelser angående brobygge över dalälven 1842. Skogshushållningsplan 1885.

Kungörelsehandlingar fr o m 1900 gallras vid inaktualitet med stöd av RA-MS 1997:65.