Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrkan

Högalids kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland handlingar rörande kyrkan, jämför med K III a, K III b, K V, O I a.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11905 – 1966NS 113:1-4. Plan över Högalidsberget, G. von Segebaden 1905. Ritning på gatubelysning 1920, ändringsritning av Högalidsparken p.g.a. ny T-banestation 1966. 
21906NS 113:5-12. Originalskisser till ny kapellbyggnad, Hermansson. Ej genomfört förslag. 
31906 – 1909NS 113:13-20. Original, delvis kolorerade, "Förslag till kyrka, barnkrubba mm", Elméus 1906. Diverse ritningsförslag, Elméus 1909. Ej genomförda förslag till ny kyrka. 
41909NS 113:21-23. Fasadritning monterad på kartong, K. Elméus 1911. Fotografier över Söder med ny kyrka inritad, Elméus 1909. 
51911NS 113:24-32. Tävlingsförslag till tempelbyggnad på Högalidsberget, K. Elméus. 
61913NS 113:33-43. Originalritningar, kolorerade, av I. Tengbom. 
71913NS 113:44-45. Högalidskyrkan, perspektivskisser (kopior monterade på kartong), Ivar Tengbom. 
81913NS 113:46-47. Perspektiv och interiörsskisser (kopior monterade på kartong), Ivar Tengbom. 
91916NS 113:48-59. Originalritningar, förslag till ny kyrka, av I. Tengbom. 
101916NS 113:60-74. Ritningar till grund- och stenentrepenadskontrakt, I. Tengbom. 
111916 – 1920NS 113:75-101. Plan-, sektion- och fasadritningar, I. Tengbom 1916. Sektionsritning, W. Andersson 1916. Tvärsektionsritning, Looström och Gelin 1916. Fasadritningar ändringsförslag på tornet, I. Tengbom 1920. Samtliga kopior. 
121920 – 1921NS 113:102-113. Ritning över innerporten till gravkapellet, Tengbom 1920. Sigillförsedda ritningar över trappor, väggpanel till sakristian och kyrkorådssalen, I. Tengbom 1920-1921. 
131921NS 113:114-117. Originalakvareller på kyrkan, koret, predikstolen och orgelläktare, I. Tengbom. 
141921NS 113:118-135. Interiörritningar, I. Tengbom. 
151922NS 113:136-140. Originalskisser, kolorerade, på dekorering av gravkoret, J. Svanlund 1922. Skiss på glasmålning bakom orgelläktaren, O. Brandberg 1922 (handlingar, se O I a:1). 
161935 – 1963NS 113:141-158. Detaljritningar på: ledstång till trappan 1935 (handlingar se O I a:3), dörrparti vapenhuset 1936, kandelabrar 1939, förslag till placering av orgeln 1958, eldhund till öppna spisen 1961, knäfallspall och ledstång vid altaret 1961, anslagstavlor och skyltar 1962-1963. Samtliga I. Tengbom. 
171961 – 1965NS 113:159-152. Ritning på urnnisch, I. Tengbom 1961. Ritningar på Epitafium, Johnsson 1964-1965. 
181968 – 1997NS 113:163-185. Programskiss på nytt väntrum, H. Vikberg 1968. Ritningar på nytt väntrum med toaletter 1969-1972 (handlingar, se O I a:4), ändring av bänkplacering samt komplettering av golv i kyrkorum 1971, förslag till belysning för orgelläktare och predikstol 1981, förslag till rum för kyrkvaktmästare 1982-1984 (Dnr 190/1984 03.41),Tengboms arkitektkontor. Podium för kororgel och kör, H. Franzén 1984. Utvändigt kors och förfrågningsunderlag till ombyggnad av Ansgarkapellet, Hans Hansson & Co AB Byggkonsulter 1984-1997.