Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrkan

Högalids kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland handlingar rörande kyrkan, jämför med K III a, K III b, K V, O I a.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11905 – 1966NS 113:1-4. Plan över Högalidsberget, G. von Segebaden 1905. Ritning på gatubelysning 1920, ändringsritning av Högalidsparken p.g.a. ny T-banestation 1966. 
21906NS 113:5-12. Originalskisser till ny kapellbyggnad, Hermansson. Ej genomfört förslag. 
31906 – 1909NS 113:13-20. Original, delvis kolorerade, "Förslag till kyrka, barnkrubba mm", Elméus 1906. Diverse ritningsförslag, Elméus 1909. Ej genomförda förslag till ny kyrka. 
41909NS 113:21-23. Fasadritning monterad på kartong, K. Elméus 1911. Fotografier över Söder med ny kyrka inritad, Elméus 1909. 
51911NS 113:24-32. Tävlingsförslag till tempelbyggnad på Högalidsberget, K. Elméus. 
61913NS 113:33-43. Originalritningar, kolorerade, av I. Tengbom. 
71913NS 113:44-45. Högalidskyrkan, perspektivskisser (kopior monterade på kartong), Ivar Tengbom. 
81913NS 113:46-47. Perspektiv och interiörsskisser (kopior monterade på kartong), Ivar Tengbom. 
91916NS 113:48-59. Originalritningar, förslag till ny kyrka, av I. Tengbom. 
101916NS 113:60-74. Ritningar till grund- och stenentrepenadskontrakt, I. Tengbom. 
111916 – 1920NS 113:75-101. Plan-, sektion- och fasadritningar, I. Tengbom 1916. Sektionsritning, W. Andersson 1916. Tvärsektionsritning, Looström och Gelin 1916. Fasadritningar ändringsförslag på tornet, I. Tengbom 1920. Samtliga kopior. 
121920 – 1921NS 113:102-113. Ritning över innerporten till gravkapellet, Tengbom 1920. Sigillförsedda ritningar över trappor, väggpanel till sakristian och kyrkorådssalen, I. Tengbom 1920-1921. 
131921NS 113:114-117. Originalakvareller på kyrkan, koret, predikstolen och orgelläktare, I. Tengbom. 
141921NS 113:118-135. Interiörritningar, I. Tengbom. 
151922NS 113:136-140. Originalskisser, kolorerade, på dekorering av gravkoret, J. Svanlund 1922. Skiss på glasmålning bakom orgelläktaren, O. Brandberg 1922 (handlingar, se O I a:1). 
161935 – 1963NS 113:141-158. Detaljritningar på: ledstång till trappan 1935 (handlingar se O I a:3), dörrparti vapenhuset 1936, kandelabrar 1939, förslag till placering av orgeln 1958, eldhund till öppna spisen 1961, knäfallspall och ledstång vid altaret 1961, anslagstavlor och skyltar 1962-1963. Samtliga I. Tengbom. 
171961 – 1965NS 113:159-152. Ritning på urnnisch, I. Tengbom 1961. Ritningar på Epitafium, Johnsson 1964-1965. 
181968 – 1997NS 113:163-185. Programskiss på nytt väntrum, H. Vikberg 1968. Ritningar på nytt väntrum med toaletter 1969-1972 (handlingar, se O I a:4), ändring av bänkplacering samt komplettering av golv i kyrkorum 1971, förslag till belysning för orgelläktare och predikstol 1981, förslag till rum för kyrkvaktmästare 1982-1984 (Dnr 190/1984 03.41),Tengboms arkitektkontor. Podium för kororgel och kör, H. Franzén 1984. Utvändigt kors och förfrågningsunderlag till ombyggnad av Ansgarkapellet, Hans Hansson & Co AB Byggkonsulter 1984-1997.