Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Diverse handlingar

Ekerö kyrkoarkiv

 Volymer (21 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1500/L I a/11655Brev från ärkebiskop Joh. Lenæus angående understöd åt prästänkan Sara Månsdotter 1655-05-30 (kopia). 
Se: SE/SSA/1500/N I/21961Hemligstämplad information vid eventuellt krig. 
Se: SE/SSA/1500/O III/11866Handlingar angående barnmorsketjänstens tillsättning. 
11617 – 1857Frågan rörande hjälpdagsverkena för frälsehemman inom Färentuna härad. Avskrifter eller utdrag av äldre handligar 1617-1857.
Handlingar angående Ekerö klockartomt tillhöriga jordområde och laga skifte för att skilja detta område från Asknäs 1841-1877.
Handlingar angående rågångstvisten mellan Ekerö klockareboställe m fl och Asknäs 1870-1871.
Handlingar angående drängspannmålen inom Färentuna härad 1863-1870.
Borgskogs allmänning.
Rättegångshandlingar m.m. samt äldre avskrifter 1856-1865.
 
21761 – 1879Handlingar angående kronotionde, jordeböcker m.m. 1761-1877 (strödda handlingar).
Handlingar angående fattigvården 1868-1872.
Handlingar, ritningar och kostnadsförslag till fattighusbyggnad i Ekerö 1872-1874.
Fyrktals- och taxeringslängder 1867-1871.
Taxeringslängd, odat.
Strödda handlingar 1802-1879 och odat.
Markegångstaxa och kungörelser rörande kollekt 1880 och odat.
 
31853 – 1884Handlingar angående vägar 1853-1877.
Utdrag ur Ekerö församlings kyrkoböcker samt materiel angående fornlämningar, medeltidsuppgifter m.m. angående Ekerö.
Strödda handlingar 1855-1884.
 
41947 – 1956Fotografier:
Kollektupptagning i Ekerö kyrka 1947.
Ekerö kyrkliga syförenings sammankomst 1947.
Examen Sundby skola 1948-06-08.
Baron Harald Klinckowström överlämnar porträtt vid Labenskyskolans 75-årsdag 1948.
Invigning av Ekerö kyrkbrygga 1050.
Blomningsfest 1950.
Invigning av Ekerö hembygdsgård 1952-05-25.
Renovering av Ekerö kyrkorgel 1952.
Ekerö kyrkorgel efter renovering 1952.
Återinvigning av Ekerö kyrka 1952.
Examen vid Träkvista skola 1955-06-17.
Konfirmation i Ekerö kyrka 1947-1956.
Kommunalnämndens ordförande i Ekerö kommun 1924-1947.
Lekskolans luciafest i Ekerö hembygdsgård 1956.
Ekerö folkdanslag vid invigningen av Ekerö hembygdsgård 1952.
 
51947 – 1956Handlingar rörande hembygdsgården, konsertblad, annonsblad, affischer och fotografier.

Fotografier:
Bröllopsbilder, odat.
Kyrkovaktmästarbostaden, bröllop, odat.
Högmässa, odat.
Utgrävningar vid Lorudden Wilhelm Holmqvist 1954 och odat.
Biskops- eller abbotskräckla, keltiskt arbete från 700 talet och ansiktsmask av förgyld brons från 600-talet, 1954.
Flygbilder över Träkvista skola, odat.
Runstenen vid Skytteholm.
Joel Grupenstiernas vapen.
Labenskyskolan, odat.
 
61951 – 1969Ekerö hembygdsgård 1951-1969.
Information vid eventuellt krig 1961.
 
71960 – 1992Konfirmationsfotografier från Ekerö kyrka. 
81970 – 1984Församlingsblad "Vad händer i Ekerö församling".
Julhälsningar.
Ansgars jubileum 865-1965.
 
91974 – 1993Församlingsblad "Vad händer i Ekerö församling" 1974-1988.
Församlingsblad "Vi i Ekebyhovskyrkan 1978-1987.
Tidning "Kyrknytt" 1990-1993.
 
101978 – 2006Fyra mälarsocknar 1967 och 1968.
Tidningsurklipp rörande Ekebyhovskyrkans tillkomst 1978-1981.
Ekerö kyrka 1994. Skrift.
Ansgarskapellet. Skrifter och vykort 2000, 2006.
Ekebyhovskyrkan. Skrifter och vykort, odat (1990-talet), 2005.
 
111984 – 2005Medarbetarbilder och övriga bilder. 
121985 – 2005Vi Ekebyhoskyrkan. 
131993 – 2006Skrifter och vykort.
"Mälaröarna - från fornkungar till folkungar" och "Medeltida jordägare och aktörer på Mälaröarna" av Björn Ambrosiano.
 
141995 – 2005Ekerö kyrkliga syförening.
Historik och bildkollage från Ekebyhovskyrkans 10 och 20 års jubileum.
 
151959 – 1963Gästböcker. 
161990 – 1993Gästbok Ekerö kyrka. 
171993 – 2001Gästbok Ekerö kyrka. 
181996 – 1999Gästbok Ekerö kyrka.