Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkogårdar

Söderhamns kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (41 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11889 – 1929Plankartor (7 st) af Söderhamns stads begrafningsplats, 1889-1892.
Ritning till nytt begrafningskapell i Söderhamn, 1901.
Förslag till utvidgning af kyrkogården i Söderhamn, 1912.
Förslag (6 st) till utvidgning af Söderhamns stads begrafningsplats, 1929.
 
- [H0001]1905Plan av del av Söderhamns stads begravningsplats.
Kvarligger i vol. O I b: 1
 
- [H0002]1905Nya grinden för Söderhamns kyrkogård.
Kvarligger i vol. K III b: 3
 
21929Karta över föreslagen utvidgning av begravningsplatsen vid Söderhamns stads kyrka, 1929. Rullad 
- [H0003]1934Karta (kopia) över föreslagen utvidgning av begravningsplatsen.
Kvarligger i vol. K III a: 8
 
- [H0004]1935Situationsplan över Sandarne begravningsplats.
Kvarligger i vol. O I b: 2
 
- [H0005]1936Plan- och sektionsritningar över gravkapellet i Sandarne angående ombyggnad.
Kvarligger i vol. O I b: 2
 
31939 – 1956Förslag till urngravfält på kyrkogården i Söderhamn, 1939-1843.
Söderhamns kyrkogård, sektionsplan och sektioner.
Söderhamns kyrkogård, detaljritningar till trappan, 1956.
 
- [H0006]1943Planritning över kyrkogården med urngravfält.
Kvarligger i vol. O I b: 1
 
- [H0007]1948Kartor över Sandarne kyrkogård.
Kvarligger i vol. O I b: 2
 
41951Karta över område norr om kyrkogården i Söderhamn. Rullad. 
- [H0008]1951Karta över område norr om kyrkogården.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
- [H0009]1951Ritningar (3 st) över begravningsplatsen i Söderhamn - förslag till förrådsbyggnad.
Kvarligger i vol. K III a: 11
 
51952 – 1962Söderhamns kyrkogård, gravkartor. 
91952 – 1962Söderhamns kyrkogård, gravkartor (13 st). 
- [H0010]1953Situationsplan, sektions- och fasadritningar angående förslag till utvidgning av kyrkogården.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
101953 – 1962Söderhamns kyrkogård, gravkartor (10 st), 1953-1962.
Sandarne kyrkogård, gravkarta, 1954.
 
- [H0011]1954Ritning angående grundundersökning för utvidgning av kyrkogården.
Kvarligger i vol. K III a: 11
 
- [H0012]1955Karta över kyrkogården med angivna gravnummer.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
- [H0013]1956Kartor över föreslaget område för krematorium inom stadsäga nr 254.
Kvarligger i vol. O I b: 3
 
- [H0014]1957Situationsplan över kyrkogården.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
- [H0015]1958Plan-, fasad- och sektionsritningar (7 st) till krematorium i Söderhamn.
Kvarligger i vol. K III a: 12
 
- [H0016]1958Situationsplan angående förläggning av begravningsplats med krematorium till Västra Berget i Söderhamn.
Kvarligger i vol. K III a: 12
 
- [H0017]1960Plan- och fasadritningar till krematorium.
Kvarligger i vol. O I b: 3
 
- [H0018]1961Planritning över kyrkogården med planteringsförslag.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
- [H0020]1962Plan- och sektionsritning angående ändring av bisättningskapell.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
- [H0021]1962Bisättningskapell i Söderhamn - förslag till ändring.
Kvarligger i vol. K III a: 13
 
- [H0022]1962Ritning över Söderhamns kyrkogård med urngravfält söder om kyrkan.
Kvarligger i vol. K III a: 13
 
111965 – 1984Söderhamns kyrkogård, gravkartor (29 st). 
61969 – 1992Söderhamns kyrkogård, gravkartor. 
- [H0023]1970Ritning angående förslag till urnskåp i gravkapellet.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
71970 – 1993Förslag till urnskåp i gravkapellet i Söderhamn, 1970.
Grundkarta över kvarteret Ripan, 1977.
Projekteringskarta över kvarteret Ripan, 1981.
Utvidgning av kyrkogården i Söderhamn, 1985-1993.
 
- [H0024]1973Skissförslag (situationsplan, fasad- och planritningar) till ekonomibyggnad vid Söderhamns kyrkogård.
Kvarligger i vol. K III b: 13
 
- [H0025]1974 – 1976Planritningar över gravkapellet i Sandarne.
Kvarligger i vol. O I b: 2
 
- [H0026]1978Söderhamns kyrkogård, förslag till urngravar Alt. II.
Kvarligger i vol. K V: 9
 
- [H0027]1979Ritning över tillbyggnad av förråd, Söderhamns kyrkogård.
Kvarligger i vol. K V: 9
 
- [H0028]1981Söderhamns kyrkogård, markundersökningsplan.
Kvarligger i vol. K V: 9
 
- [H0029]1982Ritningar över föreslagen minneslund och urngravfält med bl.a. perspektiv-, detalj-, sektions- och översiktsritningar.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
81988Planteringsplan, Söderhamns kyrkogård. Rullad. 
- [H0030]1988Ritningar angående utvidgning av Ulrika Eleonora kyrkogård med översiktsplan, situationsplan, måttplan, höjd- och ledningsplan, tvärsektioner, landskapssektioner, planteringsplan och bevattningsplan.
Kvarligger i vol. O I b: 6 (även O I b:7 och 8)
 
- [H0019]odat.Förslag till nybyggnad av personalrum, kyrkogården i Sandarne.
Kvarligger i vol. K III b: 10