bild
Serie

Ritningar

Huskvarna kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (65 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Ritning till kapellbyggnad19061 blad. 
02:001Förslag till utvidgning av Huskvarna begravningsplats19181 blad. 
03:001Förslag till inre ombyggnad. Altare, orgelläktare, koret m.m.193013 blad. 
04:001Huskvarna kyrka, förslag till ombyggnad1930 – 19333 blad. 
05:001Skiss till urnlund Huskvarna kyrkogård19361 blad. 
06:001Utvidgning av Huskvarna kyrkogård19431 blad. 
07:001Huskvarna kyrkogård, förslag till ändring19481 blad. 
08:001Förslag till kyrkogård, grovplaneringsplan, terrassparker§19553 blad. 
09:001Förslag till kapellkrematorium19552 blad. 
10:001Förändringsritning till befintliga kyrkolokaler i Huskvarna19552 blad. 
11:001Huskvarna kyrka. Fönster.19551 blad. 
12:001Förslag till kapellkrematoriet19566 blad. 
13:001Huskvarna krematorium. Incinerator - uppställningsförslag19561 blad. 
14:001Krematorium, kyl- och sanitetsanordning19563 blad. 
15:001Kapellkrematorium. Transformatorstation och situationsplan19564 blad. 
16:001Kapellkrematorium, konstruktionsbeskrivning195611 blad. 
17:001Kapellkrematorium, plan över våningsplan19568 blad. 
18:001Förslag till kapellkrematorium19577 blad. 
19:001Bråneryds kyrkogård. Planteringsplan19571 blad. 
20:001Kapellkrematorium. Brobyggnad.19571 blad. 
21:001Förslag till plantering vid kapellkrematoriet19581 blad. 
22:001Bråneryds kyrkogård kv. Markus och Johannes. Förslag till liggande gråvvårdar19631 blad. 
23:001Bråneryds kyrkogård. Förslag till urnlund19641 blad. 
24:001Huskvarna kyrkogård. Förslag till urnlund19661 blad. 
25:001Hakarps kyrka. Förrådsbyggnad med toaletter samt sopstation19671 blad. 
26:001Hakarps kyrkogård. Arbetsritning19731 blad. 
27:001Bråneryds kyrkogård. Kallvatten, dagvatten19741 blad. 
28:001Kv. Skolan nr 6. Konsult B. Carlson19744 blad. 
29:001Kv. Skolan 6. Församlingshem. Plan 1 och vindsplan m.m.19744 blad. 
30:001Huskvarna församlingshem, kv. Skolan nr 6. Arkitekt I. Sjöholm1974 – 197515 blad. 
31:001Öxnehaga centrum. Psamltavla, dopfunt och möbleringsplan1974 – 19768 blad. 
32:001Församlingshem. N.K.R.19752 blad. 
33:001Skål av glas för dopfunt19751 blad. 
34:001Bråneryds kyrkogård. Utvidgning av gravområde1977 – 19793 blad. 
35:001Bråneryds kyrkogård. Förslag till minneslund och detalj av meditationsplats198011 blad. Även odaterat. 
36:001Skiss Huskvarna kyrka19832 blad. 
37:001Huskvarna kyrkogård. Minneslund idéskiss 1-319833 blad. 
38:001Stensholm 1:370, del av 1:34. Församlingshem, nybyggnad198432 blad. 
39:001Huskvarna kyrka. Förslag till restaurering av kyrkan. P. Rudenstam, arkitektkontor198412 blad. Även odaterat. 
40:001Kv. Skolan nr 6. Ombyggnad källarplan, bottenplan, elanläggning m.m.19854 blad. 
41:001Huskavarna kyrkogård. Ekonomi-och personalbyggnad. VVS-konsult1985 – 198914 blad. 
42:001Huskvarna kyrka. Förslag till restaurering av kyrkan. P. Rudenstam, arkitektkontor1985 – 198617 blad. 
43:001Sotarvallen-Esplanader. Förslag till parkvägar och trädplanteringar19871 blad. 
44:001Huskvarna kyrka. Ny ekonomibyggnad19882 blad. 
45:001Huskvarna kyrkogård. Ekonomi-och personalbyggnad19899 blad. 
46:001Huskvarna kyrkogård. Ekonomi-och personalbyggnad. E. Persson, ingenjörsbyrå AB19896 blad. 
47:001Huskvarna församlingshem Kv. Skolan nr 6. Skiss på ombyggnad av entré19901 blad. 
48:001Skiss tillbyggnad av Öxnehaga kyrkan19923 blad. 
49:001Öxnehaga centrum. Förslag till omdisponering av lokaler för skolan, fritid, bibliotek och kyrkan19931 blad. 
50:001Huskvarna kyrkogård. Utvidgningsområde södra delen. Minneslund och renovering av förskoletomt1993 – 19946 blad. 
51:001Huskvarna kyrkogård. Minneslund19951 blad. 
52:001Bråneryds kyrkogård. Ny utsmyckningsplats vid minneslund idéskiss19951 blad. 
53:001Hakarps kyrkogård. Förslag till förnyelse, situationplan19963 blad. 
54:001Hakarps kyrkogård19985 blad. 
55:001Stensholm 1:370 och del av 1:34. Jönköpings kommun. Hakarps församlingshem. Ombyggnad19986 blad. 
56:001Ritning över kyrkan, Åboholm, Elverket20031 blad. 
57:001Förslag till ombyggnad av församlingsgård20032 blad. 
58:001Plan över orgelläktare efter ombyggnad m.m. kopior?19687 blad. Även odaterat. 
59:001Huskvarna kyrkogård. Utvidgningsområde, containerplats, plan kyrkogårdodat.2 blad. 
60:001Kv. 6 Skolan. Markplanerings-och planeringsplanodat.1 blad. 
61:001Kyrkan. Förslag till yttre planering alternativ 1 och 2odat.2 blad. 
62:001Förslag till dränering av viss del av Huskvarna kyrkogård19433 blad. 
63:001Okända ritningarodat.3 blad. 
64:001Kisthiss19562 blad. Även avtal m.m. 
65:001Förslag till avloppsledning från Åbonäsgatan ut till Huskvarna ånodat.1 blad.