bild
Serie

Kartor

Almesåkra kyrkoarkiv

Planförvaring.
Se O I a:1. Karta över kyrkogården å ägorna till 3/8 mantal Almesåkra upprättad för jordavsöndring av vice kommissionslantmätaren P E Peterson 1902. Format 29,5 x 46,5 cm.

 Kartor / ritningar (3 st)