Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Blackstads kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/00035/C/11726 – 1771Avskrift av kungligt brev om trolovningar m m 1726. Avskrift av resolution angående vin- och byggningssäden 1771. 
Se: SE/VALA/00035/H I/11811 – 1844Landskansliets anmärkningar vid förteckning över stridbara och lottande personer 1811. Länsstyrelsens resolutioner angående vinterväghållningen 1831, 1839, 1844.