bild
Serie

Övriga handlingar

Edshults kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/00068/C/11600tRotefördelning, odaterat. Längd över gårdar i socknen 1600-talet. 
- [H0003]1767Se Hult J I:1. Jordebok över kronoräntor. 
- [H0004]1825 – 1903Se L I d:1. Handskriven koralbok odaterat. Ploghandlingar 1825-1900. Spridda år. Väghandlingar 1837-1903. Spridda år. Fyrktalslängder 1863, 1895-1898. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/00068/A I/121869Taxeringslängd. 
- [H0001]odat.Se Hult N III:1. Förteckning över gårdar i socknen.