bild
Serie

Skolrådets handlingar

Ny kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13406/O I a/21904Skolhusbyggnad. 
11847Matrikel. 
1a1861 – 1869Dagjournal vid folkskolan i Ny socken 
1b1877 – 1900Examenskatalog för folkskolan i Skönbacka och Oleby 
21886 – 1914Uppgifter om folkundervisningen, lucka 1888-1896. Uppgifter om folkundervisningskomm. 1909. 
31880 – 1931Arkivbox. Bilagor till protokoll 1897-1932, reglementen 1880, 1901, 1920, läroplaner 1921, 1925, 1928. Ordningsstadgar 1928. Kungl. Maj:ts utslag ang. skolbyggnaden 1889, 1899-1900. Uppgifter för småskolan. Ålderdomsunderstödsanstalt 1893-1919, lucka 1908-1909. Förteckning över barn i skolåldern 1895, 1905, 1913. Häri även kassabok för uppförande av uthusbyggnad vid Olebyns skola 1914 samt stadsbidragsrekvisitioner 1905-1931. 
41914 – 1931Undervisningsstatistik. 
51916 – 1931Arkivbox. Entreprenadskontrakt ang. Stens och Fiskeviks skolor 191-1921. Kostnadsberäkning Stens skola 1918-1922 samt skolbyggnadskomm. protokoll 1916-1922. Stadgar och handl. ang. skolbiblioteket. 
61917 – 1923Förteckning över barn i skolåldern.