bild
Serie

Protokoll ang skadad och förkommen materiel

Första livgrenadjärregementet

1908-1927 Bundet tillsammans med utgående skrivelser, se serie B I och
E II.