bild
Serie

Skolrådshandlingar

Tolånga kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11872 – 1925Arkivkartong. Spridda år.
Ansökningshandlingar till
lärartjänster.
 
21901 – 1931Arkivkartong.
Statsbidragsansökningar 1901, 1903-1928,
handlingar rörande skolbiblio-
teket, spridda år. Försäkringshandlingar å skolbygg-
nader 1907, 1913-14, 1918,
lärokurser för folkskola 1903-1907.
Förslag till utdelning av skol-
böcker, spridda år, undervis-
ningsstatistik 1925-1931.
 
31926 – 1930Arkivkartong. Lucka 1929.
Ansökningshandlingar till lärar-
tjänster.