Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Kommunikationsavdelningen 1873-1937

Generalstaben

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0200/003:H
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/qGvVz4gmroDQqnO4laMOb1
Datering
18901937(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Generalstaben (1873 – 1937)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/0200:0000:H:003

Accession H 29/1986

Förteckning över Generalstaben, Kommunikationsavdelningen
Inledning (äldre form)Generalstaben, kommunikationsavdelningen 1873-1937

HISTORIK

Generalstabens kommunikationsavdelning upprättades år 1873 och ägde bestånd till år 1937. Till dess åligganden hörde att följa utvecklingen av landets kommunikations- och telegrafväsen, att äga ständig kännedom om järnvägarna, kanaler och övriga förbindelsemedel samt att ur militär synpunkt undersöka alla kommunikationslinjer. På grundval av dessa uppgifter skulle avdelningen i detalj utarbeta planer för arméns koncentrering i olika delar av landet med hänsyn till möjliga krigsskådeplatser.

År 1912 överflyttades frågorna rörande telegraf- och telefonväsen, ballonger, flygmaskiner, automobiler, belysning m.m. till den nybildade tekniska avdelningen.

I kommunikationsavdelningens i Krigsarkivet förvarade arkiv avspeglar sig avdelningens båda uppgifter: att studera förbindelselederna ur militär synpunkt och att planlägga samma förbindelseleders användande för militära ändamål. Sistnämnda verksamhet är företrädesvis samlad i hemliga arkivet, avdelning H.

Kommunikationsavdelningen skulle vidare bl.a. följa utvecklingen av grannländernas kommunikationsväsen samt planlägga härens större fälttjänstövningar och för dessa erforderliga transporter.

Inom avdelningen var arbetet uppdelat på expeditionen och ett antal detaljer, vilkas verksamhet avspeglar sig i arkivmaterialet: koncentreringsdetaljen (bl.a. hemliga arkivet H III), mobiliseringsdetaljen (hemliga
arkivet H V), sjödetaljen (hemliga arkivet F IX), fälttjänstövningsdetaljen (hemliga arkivet F I) och utländska detaljen (hemliga arkivet F V).

Från år 1891 blevo officerare kommenderade till tvååriga undervisningskurser vid Statens Järnvägar. Deras rapporter från sin tjänstgöring vid S.J. återfinnas i det öppna arkivet, serie F I.

Efter utredning av en år 1901 tillsatt kommitté av generalstabsofficerare och järnvägstjänstemän (öppna arkivet A I) upprättades år 1905 en särskild militärbyrå inom järnvägsstyrelsen. Denna byrå skulle handlägga militära transportärenden samt vara mellanhand vid förarbeten om krigstransporter mellan kommunikationsavdelningen och landets järnvägar. Byråns verksamhet avspeglar sig bl a i avdelningens korrespondens samt i hemliga arkivet, serie H IV.

Arkivet har ordnats och förtecknats sommaren och hösten 1964

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2021-03-22 12:53:24