bild
Karta/ritning

Generalplan för Norrköping.

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

Tub. 1 blad. Med karta över församlingshuset inlagd i generalplaneberedningens stadsplaneförslag odat.