bild
Serie

Räkenskaper för kollekt, verifikationer

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong Kvartalsredogörelser och verifikationer fr o m 1918
gallras med 10 års frist med
stöd av RA:s gallringsbeslut
1988:19

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1918Lucka 1904

Fr o m 1919 se L IV u


Serien avslutad