bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01

Dalarö kyrkoarkiv

Serien består av ej gallringsbara bilagor.
Inga ej gallringsbara handlingar finns.