# Kartor och ritningar 
0001:00005 Geometrisk Charta öfver 1/4 Krono Hemmanet Lund uti Nyköpings Höfdingedöme, Rönö Härad och Ludgu Socken. Författad år 1645 af lantmätaren Anders Samuelsson, afritad i Kongl. General Lantmäteri Contoiret år 1818 utaf Birger Blomberg. 1645
0001:00006 Karta öfwer Mälaren. Ritad af OSH Grönvald 
0002:00003 Karta öfver Jönåkers Härad. Uppmätt år 1900. 1905
0002:00004 Karta öfver Åker, Äng och Hagmark till Hadetorp uti Wingåkers Socken af Sörmlands Län Upprättad år 1874 af F. Segerdahl och A. Eurén 1874
0004:00001 Charta öfver Husby By, uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Författad vid Storskiftes Delningen Åren 1770 och 1771 af Landtmätaren Pehr Carlsson Widberg. Afritad i Kongl. Gen. Landtmäteri Contoret år 1807 af Nils Kjerner. 1807
0004:00003 Geometrisk Delineation öfwer Bråtorp, Ingelstorp, Sjöborg och Watorp uti Södermaland Åke[rs] Härad och Åkers Sochn, såsom den af framledne landtmätaren Anders Mörn Åhr 1725 finnes wara för[fat]tad och Beskrifwen 1734
0004:00004 Karta öfver Hista, Harby och Bromby Uti Nyköpings Län, Selebo Härad och Thoresund Socken, författad år 1860 af N.J. Liedbeck. 1860
0005:00008 Karta öfver Tomterne Nris 11 och 16 på Norra Smedjebacken utmed Olai och Alnängs-gatorne vid Örebro Stad. Uprättad år 1858 af H[?]; Wetterström 1858
0005:00009 Dräneringsplan över åkerjord till 1 m.t.l. Harsta i Glanshammars skn. av Örebro län. Brukare Br. Eriksson. 1919-10-10
0006:00001 Charta öfver Lomfly Grufwe Allmänning uti Örebro Höfdingedöme, Nora Härad och Sockn Afmätt och Röselagder Åren 1796 och 1798 af Mats Arnqvist 1796 – 1798
Loading ...
0011:00002 Charta öfver Strömsholms Sluss-Werk. 
0011:00004 Charta öfver Vattuleden mellan Klingbo Hytta, Stora Mattsbo med Klingholmens Sqvalt-Qvarn, i Gamla Norbergs Bergs Lag, Carbenning Socken af Wästmanland; författad vid Afvägningen Den 24, 25te: November, År 1784, af underskrifven. Er: Ungroth. 1784-11-25
0012:00002 [Kungsör] 1600-tal
0013:00001 Soldatboställe. Detalj till Gafvelfönster 1/4del af Naturliga Storleken Fr. Bengtson. 1887?
0013:00002 Soldatboställe. Detalj till Takstol, Takornamen och Lister (1/4del af Naturliga Storleken) 1887?
0013:00003 Soldatboställe. Detalj till Takstol Ås och Sträfva. 1/4del af Naturlig Storlek 1887?
0013:00004 Soldatboställe. Detalj till Fönsteromfattning. 1/4del af Naturliga Storleken Fr. Bengtson. 1887?
0013:00005 Ritning till Soldatboställe. 1887?
0013:00006 Ritning till Soldatboställe. [Sektion-, fasad- och planritning.] 1887-03
0013:00007 Förslag till förändring af bottenvåningen uti Rådhuset i Arboga. 1904-11
0014:00005 [Del av byggnadsritning - knuttimrat bostadshus?] ---å uti Skinskattebergs H. 18--?
0015:00001 Ritning på Wåghuset. [Torshälla] 17--?
0018:00009 [Rikets allmänna kartverk] 47. Risbäck 
0019:00001 [Rikets allmänna kartverk] 49. Lycksele 
0019:00002 [Rikets allmänna kartverk] 50. Norsjö 
0019:00003 [Rikets allmänna kartverk] 53. Alanäs 
0019:00004 [Rikets allmänna kartverk] 54. Åsele 
0019:00005 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors S.O. 
0019:00006 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors S.V. 
0019:00007 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors N.O. 
0019:00008 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors N.V. 
0019:00009 69. Örnsköldsvik S.V. 
0023:00001 Charta öfwer Upstaden Linköping No XXIX Med Kongl: Maijts Allernådigste Privilegio Utgifven i Stockholm År 1769. af Jonas Brolin. Ingenieur wid Kongl: Landtmäteri Contoiret. Chartan öfwer Stapelstaden Söderköping No XXXV. 1769
0023:00002 Charta öfwer Sjö= och Stapelstaden Norrköping No III. Med Kongl: Maijts Allernådigste Privil: Utgifwen i Stockholm. År 1769. af Jonas Brolin. 1769
0023:00003 Charta öfwer Upstaden Wadstena No XLVIII. Med Kongl: Maijts Nådigste Privilegio utgifwen i Stockholm År 1769. af Jonas Brolin Ingenieur wid Kongl: Landtm: Cont:. Charta öfwer Upstaden Skeninge No XLIX. 1769
0024:00001 Svea Rikes Hufwudstad Stockholm Medh alla dhes Gator, Gränder och all annan behageligh. Situation utj en accurat Grundrijtningh förfärdigad Ao 1701. 1702
0025:00002 Karta öfver Kulla-Socken uti Åkers Skeppslag och Stockholms Län. Upprättad År 1847 af V. Dahlgren Ingenieur i Genl. Landtmät: Contoret. 1847
0027:00003 Kopparbergs län 
0030:00001 Charta öfwer Husby by uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Afmätt af Ingenieur Milander och renov. af And: Mörn. Afritad i Kongl. Genl. Landtmäteri Cont. 1813. af N. G. Werming 1730
0031:00002 [Karta över Uppsala; stadsplan med 1643-45 års regleringsplan inlagd.] 16--?
0031:00003 Karta öfwer andel af gårdstomten no.1, qvarteret Disa och Fjerdingsroten af Upsala stad upprättad år 1855 af Nils Pilo. 1855
0031:00004 Karta öfwer andel af gårds-tomten no 1. qvarteret Disa och Fjerdings roten af Upsala stad upprättad år 1853 af Nils Pilo. 1853
0031:00005 [Karta över Luthagen.] 1693-05-04
0031:00007 Charta öfver Åsbo bys hemägor och skogsmarck uti Upsala län Wändels tingslag och socken; författad år 1800 och inägorna i storskifte lagde år 1801 af Adolph Relling. 1801
0031:00008 Karta öfver Åsbo hemman uti Vändels socken, Örbyhus härad och Upsala län med förslag till ägostyckning. 18--
0032:00001 Plan för sträckningen af en Jernväg ifrån Westerås förbi Sala, Avesta Hedemora och Säther till Fahlun och Brenäsudde vid Insjön. 
0036:00001 Charta öfver Strömsholms Sluss-Werk 
0038:00001 [Blad I och Blad II.] Karta öfver de fastigheter under Arboga Landsförsamling som helt eller till en del ingå i 1920 års förslag till inkorporering med Arboga stad sammanställd av tillgängliga kartor 1921 av Josef Homin Stadsingeniör 1921
0038:00002 [Blad III.] Karta öfver de fastigheter under Arboga Landsförsamling som helt eller till en del ingå i 1920 års förslag till inkorporering med Arboga stad sammanställd av tillgängliga kartor 1921 av Josef Homin Stadsingeniör 1921
0040:00001 Västmanland. Örebro län, norra delen. Västmanlands län. Rekarne Fjärdundra. 1893
ladda nästa

1.
Charta öfwer Husby by uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Afmätt af Ingenieur Milander och renov. af And: Mörn. Afritad i Kongl. Genl. Landtmäteri Cont. 1813. af N. G. Werming
Karta/ritning , Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens

 Grunddata 
ReferenskodSE/ULA/10000/#/0030:00001
ExtraID0030:00001
Omfång
1 Kartor 
Datering
1813 (Kopieringstid)
1730 (Upprättandetid)
1730 (Kopieringstid)
1813-10-01 (Situationstid)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Milander, Daniel (extra ordinarie lantmätare) (– 1739)
Kategori: Person (släkt, samlare)
Mörn, Anders
 
Werming, Nils Gustaf (1769 – 1820)
Kategori: Person (släkt, samlare). Lantmätare
Höjd100 centimeter
Bredd96 centimeter
Kvar i aktenNej
OmslagsformatA0
Koordinater
Fysisk formRulle
Skala
500 alnar = 7,3 cm
Framställningsteknik
Akvarellmålning
Material
Papper på väv
 Innehåll 
Allmän anmärkningKartan är en kopia, upprättad 1813, av en karta från 1730.
 Ämnesord 
Handlingstyper
Kartor
Ämnesord, person/institution
Fineld, Per Axel
Ämnesord, ort
Aspö församling (D-län) (Husby by)
 Kontroll 
Skapad1997-05-30 00:00:00
Senast ändrad2015-11-17 12:19:40