# Kartor och ritningar 
0001:00005 Geometrisk Charta öfver 1/4 Krono Hemmanet Lund uti Nyköpings Höfdingedöme, Rönö Härad och Ludgu Socken. Författad år 1645 af lantmätaren Anders Samuelsson, afritad i Kongl. General Lantmäteri Contoiret år 1818 utaf Birger Blomberg. 1645
0001:00006 Karta öfwer Mälaren. Ritad af OSH Grönvald 
0002:00003 Karta öfver Jönåkers Härad. Uppmätt år 1900. 1905
0002:00004 Karta öfver Åker, Äng och Hagmark till Hadetorp uti Wingåkers Socken af Sörmlands Län Upprättad år 1874 af F. Segerdahl och A. Eurén 1874
0004:00001 Charta öfver Husby By, uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Författad vid Storskiftes Delningen Åren 1770 och 1771 af Landtmätaren Pehr Carlsson Widberg. Afritad i Kongl. Gen. Landtmäteri Contoret år 1807 af Nils Kjerner. 1807
0004:00003 Geometrisk Delineation öfwer Bråtorp, Ingelstorp, Sjöborg och Watorp uti Södermaland Åke[rs] Härad och Åkers Sochn, såsom den af framledne landtmätaren Anders Mörn Åhr 1725 finnes wara för[fat]tad och Beskrifwen 1734
0004:00004 Karta öfver Hista, Harby och Bromby Uti Nyköpings Län, Selebo Härad och Thoresund Socken, författad år 1860 af N.J. Liedbeck. 1860
0005:00008 Karta öfver Tomterne Nris 11 och 16 på Norra Smedjebacken utmed Olai och Alnängs-gatorne vid Örebro Stad. Uprättad år 1858 af H[?]; Wetterström 1858
0005:00009 Dräneringsplan över åkerjord till 1 m.t.l. Harsta i Glanshammars skn. av Örebro län. Brukare Br. Eriksson. 1919-10-10
0006:00001 Charta öfver Lomfly Grufwe Allmänning uti Örebro Höfdingedöme, Nora Härad och Sockn Afmätt och Röselagder Åren 1796 och 1798 af Mats Arnqvist 1796 – 1798
Loading ...
0011:00002 Charta öfver Strömsholms Sluss-Werk. 
0011:00004 Charta öfver Vattuleden mellan Klingbo Hytta, Stora Mattsbo med Klingholmens Sqvalt-Qvarn, i Gamla Norbergs Bergs Lag, Carbenning Socken af Wästmanland; författad vid Afvägningen Den 24, 25te: November, År 1784, af underskrifven. Er: Ungroth. 1784-11-25
0012:00002 [Kungsör] 1600-tal
0013:00001 Soldatboställe. Detalj till Gafvelfönster 1/4del af Naturliga Storleken Fr. Bengtson. 1887?
0013:00002 Soldatboställe. Detalj till Takstol, Takornamen och Lister (1/4del af Naturliga Storleken) 1887?
0013:00003 Soldatboställe. Detalj till Takstol Ås och Sträfva. 1/4del af Naturlig Storlek 1887?
0013:00004 Soldatboställe. Detalj till Fönsteromfattning. 1/4del af Naturliga Storleken Fr. Bengtson. 1887?
0013:00005 Ritning till Soldatboställe. 1887?
0013:00006 Ritning till Soldatboställe. [Sektion-, fasad- och planritning.] 1887-03
0013:00007 Förslag till förändring af bottenvåningen uti Rådhuset i Arboga. 1904-11
0014:00005 [Del av byggnadsritning - knuttimrat bostadshus?] ---å uti Skinskattebergs H. 18--?
0015:00001 Ritning på Wåghuset. [Torshälla] 17--?
0018:00009 [Rikets allmänna kartverk] 47. Risbäck 
0019:00001 [Rikets allmänna kartverk] 49. Lycksele 
0019:00002 [Rikets allmänna kartverk] 50. Norsjö 
0019:00003 [Rikets allmänna kartverk] 53. Alanäs 
0019:00004 [Rikets allmänna kartverk] 54. Åsele 
0019:00005 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors S.O. 
0019:00006 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors S.V. 
0019:00007 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors N.O. 
0019:00008 [Rikets allmänna kartverk] 56. Degerfors N.V. 
0019:00009 69. Örnsköldsvik S.V. 
0025:00002 Karta öfver Kulla-Socken uti Åkers Skeppslag och Stockholms Län. Upprättad År 1847 af V. Dahlgren Ingenieur i Genl. Landtmät: Contoret. 1847
0027:00003 Kopparbergs län 
0030:00001 Charta öfwer Husby by uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Afmätt af Ingenieur Milander och renov. af And: Mörn. Afritad i Kongl. Genl. Landtmäteri Cont. 1813. af N. G. Werming 1730
0031:00002 [Karta över Uppsala; stadsplan med 1643-45 års regleringsplan inlagd.] 16--?
0031:00003 Karta öfwer andel af gårdstomten no.1, qvarteret Disa och Fjerdingsroten af Upsala stad upprättad år 1855 af Nils Pilo. 1855
0031:00004 Karta öfwer andel af gårds-tomten no 1. qvarteret Disa och Fjerdings roten af Upsala stad upprättad år 1853 af Nils Pilo. 1853
0031:00005 [Karta över Luthagen.] 1693-05-04
0031:00007 Charta öfver Åsbo bys hemägor och skogsmarck uti Upsala län Wändels tingslag och socken; författad år 1800 och inägorna i storskifte lagde år 1801 af Adolph Relling. 1801
0031:00008 Karta öfver Åsbo hemman uti Vändels socken, Örbyhus härad och Upsala län med förslag till ägostyckning. 18--
0032:00001 Plan för sträckningen af en Jernväg ifrån Westerås förbi Sala, Avesta Hedemora och Säther till Fahlun och Brenäsudde vid Insjön. 
0036:00001 Charta öfver Strömsholms Sluss-Werk 
0038:00001 [Blad I och Blad II.] Karta öfver de fastigheter under Arboga Landsförsamling som helt eller till en del ingå i 1920 års förslag till inkorporering med Arboga stad sammanställd av tillgängliga kartor 1921 av Josef Homin Stadsingeniör 1921
0038:00002 [Blad III.] Karta öfver de fastigheter under Arboga Landsförsamling som helt eller till en del ingå i 1920 års förslag till inkorporering med Arboga stad sammanställd av tillgängliga kartor 1921 av Josef Homin Stadsingeniör 1921
0040:00001 Västmanland. Örebro län, norra delen. Västmanlands län. Rekarne Fjärdundra. 1893
0041:00001 [Karta över gården Bockbol m. tillhörande åkermark. Namnet och dateringen i blyerts.] 1898
0041:00002 Karta öfver ägoutbyte emellan GolfvastaNo 1. och Brunna Fendriks boställe i Upsala län, Norunda härad och Tensta socken, upprättad år 1858 af O. Lindberg. 1858
0041:00003 Karta öfver Stormyren och Oxhagen på Wattholma bruks egor i Lena socken upprättad år 1901 af Fridolf Bommelin. 1901
0041:00005 Charta öfver en del af Tierps södra allmännings rörgång jämte belägenheten af ängarne Hamrarne och Fittiorne, Upsala höfdingedöma, Örbyhus härad, Tierps tingslag och socken; Författad år 1784 af Carl Henr. Beck 1784
ladda nästa

1.
Charta öfwer Husby by uti Södermanland, Selebo Härad och Aspö Socken. Afmätt af Ingenieur Milander och renov. af And: Mörn. Afritad i Kongl. Genl. Landtmäteri Cont. 1813. af N. G. Werming
Karta/ritning , Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens

 Grunddata 
ReferenskodSE/ULA/10000/#/0030:00001
ExtraID0030:00001
Omfång
1 Kartor 
Datering
1813 (Kopieringstid)
1730 (Upprättandetid)
1730 (Kopieringstid)
1813-10-01 (Situationstid)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Milander, Daniel (extra ordinarie lantmätare) (– 1739)
Kategori: Person (släkt, samlare)
Mörn, Anders
 
Werming, Nils Gustaf (1769 – 1820)
Kategori: Person (släkt, samlare). Lantmätare
Höjd100 centimeter
Bredd96 centimeter
Kvar i aktenNej
OmslagsformatA0
Koordinater
Fysisk formRulle
Skala
500 alnar = 7,3 cm
Framställningsteknik
Akvarellmålning
Material
Papper på väv
 Innehåll 
Allmän anmärkningKartan är en kopia, upprättad 1813, av en karta från 1730.
 Ämnesord 
Handlingstyper
Kartor
Ämnesord, person/institution
Fineld, Per Axel
Ämnesord, ort
Aspö församling (D-län) (Husby by)
 Kontroll 
Skapad1997-05-30 00:00:00
Senast ändrad2015-11-17 12:19:40