bild
Serie

Avlöningsliggare

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser avlöningsliggare för fångvårdsstaten 1884-1921; avlöningsliggare över skogsstaten 1885-1886; avlöningsliggare för de allmänna läroverken 1905-1916; avlöningsliggare över personalen hos den civila lokala och regio- nala förvaltningen 1910-1917 samt avlöningsliggare för domänstyr- elsen år 1925. Serien i arkivkar-
tonger. Vol. 1 lev. 102a/1974, vol. 2-4 lev. 76/1984.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11884 – 1900Avlöningsliggare för fångvårds- staten. För åren 1885-1886 även avlöningsliggare för skogsstaten. Tre band och ett häfte i arkiv- kartong. 
21901 – 1921Avlöningsliggare för fångvårds- staten. Tre volymer i arkiv- kartong. 
31905 – 1916Avlöningsliggare för de allmänna läroverken. Tre volymer i arkiv-
kartong.
 
41910 – 1925Avlöningsliggare över personalen hos den civila lokala och regio- nala förvaltningen för åren 1910-1917 samt domänstyrelsens avlöningsliggare för år 1925. Fem band och sex häften i arkivkar- tong.

Serien upphör.

Serien upphör.