bild
Serie

Kopieböcker

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser kopiebok för år 1696
med avskrifter av handlingar rörande donationer, städers privilegier, förpantningar, anordningar samt andra handlingar som har något med statens inkom- ster att göra. Seriens avskrifter består av handlingar från 1600- talets början fram till år 1696.
I början av volymen finns ett alfabetiskt register över avskrifterna. Registret är även
indelat efter respektive hand-
lings kontraktstillhörighet.
Serien inbunden. Vol. 1 lev. ??.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11600 – tal