bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Överkalix kyrkoarkiv

Serien inbunden om inte annat anges.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1869Specifika och summariska räkningar över ecklesiastika uppbördsmedel inom Överkalix pastorat.
Se P I:3.
 
- [H0002]1869 – 1873Räkenskaper för änkehjälpsbevillningen.
Se P I:3.
 
11911 – 1943Fyra band i arkivkartong.
Räkenskapsböcker för Kyrkogårdskassan, Doktorinnan J Cedergrens och J A Engmans gravfond, 1916-1943, Kyrkans restaureringsfond, 1918-1943 samt för Prästlönekassan 1923-1943.
 
21930 – 1943Tre band i arkivkartong.
Räkenskapsböcker för Skogsaccisfonderna, Överkalix församlings Ersättningsmedel och köpeskillingsmedelsfond, handlanden J F Lundins och fanjunkaren Th Falks gravfonder samt Utdrag ur avräkningslängd 1933-1947.
 
31934 – 1943Räkenskapsbok för Boställskassan. 
41939 – 1943Tre band i arkivkartong.
Räkenskapsböcker för Kyrkokassans särskilda fond, Landsjärvs kapellfond, 1940-1942 samt för L H Engströms gravfond 1942-1943.
 
51942 – 1953Avräkningsbok för Boställsnämnden.