bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag, memorial

Själevads kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704 – 1868Inb. Kungl. Maj:ts o. myndigheters skrivelser etc.
Lev. 129/1973. Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll 1848-09-22.
Protokoll vid av- o. tillträdessyner å prästbordet 1756, 1763, 1790,
1824.
 
- [H0001]1767Avskrift av skrivelse från domkapitlet. Se C: 1. 
- [H0002]1767 – 1803Avskrifter av brev och cirkulär från domkapitlet. Se K
I: 1.
 
- [H0003]1815 – 18451815-1845 spr år. Diverse skrivelser, utslag samt
kungörelser. Se K IV c: 1.
 
21845 – 1878Kapsel. Skrivelser, resolutioner
och utslag. Lev 75/1975. Innehåller även: Bilagor till husförhörslängden
1861, u å.
Lysningssedlar 1871-1876.
Sockenstämmans handlingar 1860, 1861. Skolrådshandlingar 1846-1872.
Redogörelse för uppbörd till prästerskapets löner 1880-1881. Handlingar ang
prästval 1873-1879, u å. Förteckning över dokument tillhöriga Själevads
kyrka 1794.
Inventarium för kyrkan 1828.
Handlingar rörande orgeln 1880, 1882. Handlingar rörande pastors tionde
1824-1830, 1859. Testamenteringar till kyrkan 1824-1900.
Fattigvårdsstyrelsens handlingar rörande allmosor till de fattiga 1827,
1831.
 
31882 – 1887Kapsel. Kungörelser. Lev 75/1975.