bild
Serie

Personakter för avlidna och dödförklarade

Hjortsberga kyrkoarkiv

Omfattar tiden 1947-1956 och ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).