bild
Serie

Räkenskaper för kollekt

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11820 – 1843Förteckning över influtna kollektmedel 1820-1823 samt exponendabok 1841-1843. 
Se: SE/VA/13100/L I/91843 – 1858 
21844 – 1867Exponendabok. 
31844 – 1934Exponendabok. 
Se: SE/VA/13100/L I/111858 – 1882 
41869 – 1874Räkenskaper. 
51882 – 1901Häri även frivilliga gåvor samt böter för kransbrott och lönskaläge. 
61901 – 1929Verifikationer för kollekter och gåvor. 
71922 – 1941Verifikationer för kollekter och gåvor. 
81935 – 1947Kollektbok. 
91922 – 1930Verifikationer för Svenska kyrkans offervecka, gåvomedelsfonden. 
101947 – 1951Kollektbok. 
111949 – 1958Kollektverifikationer. 
121951 – 1969Kollektbok. Saknas 1971, 1991, 1995 samt 2002. 
131970 – 1978Arkivbox. Kollektböcker. 
141978 – 1985Arkivbox. Kollektböcker. 
151985 – 1996Arkivbox. Kollektböcker. 
161997 – 2001Arkivbox. Kollektböcker.