Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Räkenskaper för kollekt

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11820 – 1843Förteckning över influtna kollektmedel 1820-1823 samt exponendabok 1841-1843. 
Se: SE/VA/13100/L I/91843 – 1858 
21844 – 1867Exponendabok. 
31844 – 1934Exponendabok. 
Se: SE/VA/13100/L I/111858 – 1882 
41869 – 1874Räkenskaper. 
51882 – 1901Häri även frivilliga gåvor samt böter för kransbrott och lönskaläge. 
61901 – 1929Verifikationer för kollekter och gåvor. 
71922 – 1941Verifikationer för kollekter och gåvor. 
81935 – 1947Kollektbok. 
91922 – 1930Verifikationer för Svenska kyrkans offervecka, gåvomedelsfonden. 
101947 – 1951Kollektbok. 
111949 – 1958Kollektverifikationer. 
121951 – 1969Kollektbok. Saknas 1971, 1991, 1995 samt 2002. 
131970 – 1978Arkivbox. Kollektböcker. 
141978 – 1985Arkivbox. Kollektböcker. 
151985 – 1996Arkivbox. Kollektböcker. 
161997 – 2001Arkivbox. Kollektböcker.