bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.

Tortuna kyrkoarkiv

Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

Finns inga handlingar!