Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar ang kyrkogården

Älvsby kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (49 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11908Ritning över ny begravningsplats enligt kyrkostämmans beslut
osign
Kartsamlingen HLA 14344
 
- [K0001]1908Karta öfver Elfsby kyrko- och begravningsplats
Kopierad av Ernst A Clausén
Kvarligger i vol O I aa:1
 
21919Karta över förslag till utvidgning av begravningsplatsen för Älvsby socken
Osign
Kartsamlingen HLA 14367
 
31928Plan över Älvsby Nya kyrkogård
Petrus Nyquist
Kartsamlingen HLA 14348
 
41928Skisser (2 st) över plan för utvidgning av Älvsby kyrkogård
Kartsamlingen HLA 14349
Petrus Nyquist
 
51929Ritning (2 blad) till grind och staket å Älvsby Nya kyrkogård
Kartsamlingen HLA 14346
O E Nyberg
 
61930Plan (3 blad) över Älvsby Nya begravningsplats
Kartsamlingen HLA 14347
Petrus Nyquist
 
- [K0002]1940Ritningsförslag (2 st) till bogårdsmur och järngrindar vid kyrkogården
Bertil Mattsson
Kvarligger i vol K II b:1
 
71941Dräneringskartor (3 blad) för Nya kyrkogården
Kartsamlingen HLA 14354
E Brundell
 
81941Förslag till uppläggning av Nya begravningsplatsen
Kartsamlingen HLA 14355
E Brundell
 
- [K0003]1943Skiss över planerad kyrkogård i Älvsby Knut Magnusson
Kvarligger i vol K II b:1
 
- [K0004]1943Karta över avstyckning av stg 369
Knut Magnusson
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0005]1944Förslag till ändring av stadsplanen inför utvidgning av Nya kyrkogården
Knut Magnusson
Kvarligger i vol K II b:2
 
91945Förslag (3 blad) till utvidgning av Nya kyrkogården
Kartsamlingen HLA 14351
Eric E Wilén
 
101945 – 1999Originalritningar (4 st) ang
begravningsplatsen och planerad utvidgning
Upprättade av Eric E Wilén 1945, M Wigren 1979, Åke Franzén 1983 samt Sture Lindmark 1999
Kartsamlingen HLA 14382
 
111946Dräneringskarta för Nya kyrkogården
Kartsamlingen HLA 14353
Eric E Wilén
 
- [K0006]1950Dräneringskarta ang utvidgning av Nya kyrkogården
Kyrkogårdstjänst
Kvarligger i vol K III d:1
 
- [K0007]1950Arbets- och profilritningar, nr 1, över Nya kyrkogården
Eric E Wilén
Kvarligger i vol O I b:1
 
- [K0008]1950Arbets- och profilritningar, nr 2, över Nya kyrkogården
Eric E Wilén
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0009]1950Huvud- och profilritningar ang förslag till utvidgning av Älvsby Nya kyrkogård
Eric E Wilèn
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0010]1952Ritningsförslag till grindar vid Älvsbyns kyrkogård
Eric E Wilén
Kvarligger i vol K III d:4
 
- [K0011]1952Ritningsförslag till grindar vid Älvsbyns kyrkogård
Eric E Wilén
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0012]1954Förslag till järnstaket vid Älvsbyns kyrkogård (6 blad)
Hööks Arkitektbyrå
Kvarligger i vol K III d:4
 
121955Översiktsplan över Nya kyrkogården osign
Kartsamlingen HLA 14357
 
- [K0013]1955Översiktsplan (30 blad) över Älvsby Nya kyrkogård
osign
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0014]1955Översiktsplan (29 blad) över Älvsby Nya kyrkogård med angivande av gravnummer
osign
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0015]1956Förslag till grindar vid Älvsbyns kyrkogård
Hööks Arkitektbyrå
Kvarligger i vol K III d:4
 
- [K0016]1956Ritningar (3 blad) till järnstaket och grindar vid Älvsby kyrkogård
Bertil Höök
Kvarligger i vol O I b:2
 
- [K0017]1962Ritningsförslag till kylanläggning i bårhusets
källare
Sanfrid Wennberg
Kvarligger i vol K III d:6
 
- [K0018]1973Situationsplan över förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0019]1973Planritning över förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0020]1973Måttritningar (3 st) ang förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0021]1973Konstruktionsritningar med detaljer (3 st) ang förråds- och personalbyggnad å stg 369
GAR
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0022]1973Ritning ang sanitetsanläggning å förråds- och personalbyggnad å stg 369
NAB
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0023]1973Ritning över elanläggning för förråds- och personalbyggnad å stg 369
NAB
Kvarligger i vol O II:7
 
- [K0024]1982Situationsplan för Älvsby begravningsplats
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0025]1983Situationsplan för Älvsby begravningsplats - förslag till utvidgning
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0026]1983Sektionsritning för Älvsby begravningsplats NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0027]1983Ritning ang om- och tillbyggnad av förråd och personalutrymmen vid Älvsby begravningsplats
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0028]1983Ritningar (2 st) ang grundundersökning vid utvidgning av Älvsby begravningsplats NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0029]1983Ritning över stg 369, Älvsbyn, ang plantering och utrustning
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0030]1983Ritning över stg 369, Älvsbyn, med mått- och höjdsättning
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0031]1983Ritning över stg 369, Älvsbyn, med angivande av ytskikt
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
13odatRitning över Gamla kyrkogården med angivande av gravar
osign
Kartsamlingen HLA 14345
 
14odatOriginalkarta (29 blad) över Nya kyrkogården
osign
Kartsamlingen HLA 14352
 
15odatKarta (2 st) över begravningsplats för Älvsby församling
osign
Kartsamlingen HLA 14358
 
- [K0032]odatRitning över stg 369, Älvsbyn, ang automatisk grönytebevattning
GRÄS ETABL Piteå
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0033]odatRitning över stg 369, Älvsbyn - kvarteren 27-33
NAB
Kvarligger i vol O I b:3
 
- [K0034]odatRitningar (7 st) över Älvsbyns
begravningsplats ang dränering, urnlund och plantering
Hushållningssällskapet
Kvarligger i vol O I b:3